Thanh Oai tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ (21:23 18/08/2019)


HNP - Ngày 16/8, UBND huyện Thanh Oai có Văn bản số 1218/UBND-KT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện yêu cầu Phòng Kinh tế đôn đốc, hướng dẫn UBND xã Phương Trung, Dân Hòa hoàn thiện các thủ tục hồ sơ theo quy định để đề nghị Thành phố phân hạng lại đối với 02 chợ: Chợ Chuông, xã Phương Trung và chợ Vác, xã Dân Hòa từ chợ hạng 02 xuống chợ hạng 3. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tập trung tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác các chợ trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020 đã được UBND Thành phố phê duyệt.
 
Phòng Tài chính-Kế hoạch hướng dẫn UBND các xã chưa được phê duyệt giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ. Tham mưu giúp UBND huyện công tác phê duyệt, ban hành thu giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đối với các chợ chưa được phê duyệt còn vướng mắc. Tham mưu giúp UBND huyện về việc bố trí kinh phí để cải tạo, nâng cấp và sửa chữa các chợ xuống cấp, có nguy cơ cháy nổ cao đối với các chợ sử dụng kinh phí cải tạo từ ngân sách theo quy định.
 
UBND các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ, tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2017-2020. Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, thị trấn và tại chợ kế hoạch chuyển đổi đã được UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 7806/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 quyết định phê duyệt kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2017-2020 để thu hút các nhà đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, thực hiện Xây dựng phương án chuyển đổi của từng chợ trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch tạo sự đồng thuận cao trong các hộ kinh doanh, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Chỉ đạo ban (tổ) quản lý chợ duy trì và thực hiện đúng phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh trong chợ, nội quy đã được phê duyệt. Chấn chỉnh các hộ kinh doanh bày bán hàng hóa lấn chiếm không gian chung và lối đi trong chợ. Thực hiện rà soát, nghiêm cấm việc tự ý sử dụng điểm kinh doanh tại chợ vào mục đích khác ngoài nội dung ghi trong hợp đồng.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t