Ba Đình sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân (19:10 16/08/2019)


HNP - Chiều 16/8, UBND quận Ba Đình tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

Toàn cảnh hội nghị


Nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa chiến lược của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong giai đoạn cách mạng mới, trongcông tác quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc toàn dân được Quận ủy, UBND quận chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, LLVT và quần chúng nhân dân, tập trung giáo dục quyền và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc. Tích cực đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm địa bàn, bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, Thủ đô và Quận thông qua các cuộc thi, hội thảo, hội nghị, như thi tuyển công chức, báo cáo viên giỏi, chỉ huy trưởng quân sự phường, cán bộ Hội phụ nữ, cán bộ Đoàn hàng năm… Nội dung, hình thức được tổ chức phong phú, rộng khắp, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận phòng thủ vững mạnh trên toàn địa bàn. 
 
Nổi bật, trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có bước chuyển biến khá, việc củng cố lực lượng, huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị cho DQTV hàng năm được thực hiện đúng Luật DQTV và hướng dẫn của cấp trên; thực hiện tốt phương châm xây dựng lực lượng DQTV “Vững mạnh, rộng khắp” đảm bảo số lượng, chất lượng không ngừng được nâng lên. Hiện nay, tỷ lệ DQTV nữ chiếm 14%; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt từ 20% đến 22%; lực lượng DQTV khối cơ quan Trung ương, cơ quan cấp Bộ và ngang Bộ chiếm 19%; các lực lượng luôn được tập trung xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực sự là lực lượng nòng cốt trực tiếp góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đồng thời sẵn sàng chiến đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của lực lượng vũ trang quân, tham gia đắc lực vào nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn. Hàng năm, DQTV được tổ chức huấn luyện theo kế hoạch, quân số và thời gian huấn luyện đạt từ 95-98%. DQTV đã phát huy tốt hiệu quả hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ ở địa phương… Cùng với đó, 10 năm qua, toàn quận Ba Đình đã có gần 500 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.    
 
Trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, quận Ba Đình đã chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thường xuyên chăm lo xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ làm nền tảng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Quận còn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền quốc phòng toàn dân tại địa phương; tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm nhằm giáo dục ý thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn nhân dân và LLVT. 
 
Nhiệm vụ những năm tiếp theo, quận Ba Đình tiếp tục đổi mới nâng cao nhận thức xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho cán bộ, nhân dân, chiến sỹ, LLVT, kết hợp với phong trào thi đua yêu nước. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, pháp luật cho nhân dân, cán bộ, chiến sỹ LLVT. Tăng cường giáo dục truyền thống, nhiệm vụ cho LLVT có bản lĩnh chính tị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 
Nhân dịp này, UBND quận Ba Đình tặng Giấy khen cho 50 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật