Thanh Xuân: Xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân (19:10 16/08/2019)


HNP - Chiều 16/8, UBND quận Thanh Xuân tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị


Những năm qua, Quận ủy, HĐND, UBND quận Thanh Xuân đã triển khai xây dựng nền QPTD một cách tích cực, đạt kết quả khá toàn diện. Nổi bật là, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng KVPT quận vững mạnh, đi vào chiều sâu; việc quy hoạch quốc phòng, quản lý Nhà nuớc về quốc phòng được chú trọng; thế trận quân sự trong KVPT được quận quan tâm đầu tư nguồn lực xây dựng, củng cố các công trình quốc phòng trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
UBND quận kịp thời thành lập Ban chỉ đạo và tổ chức xây dựng hoàn chỉnh Hồ sơ quy hoạch công trình TX-01 trong KVPT quận, báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thẩm định và trình các cấp có thẩm quyền Phê duyệt, sẵn sàng triển khai xây dựng khi được phê duyệt. Trong 10 năm quận đã chỉ đạo xây dựng 8/11 trụ sở làm việc của Ban CHQS phường, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất.
 
Trong 10 năm qua UBND quận đã tổ chức diễn tập KVPT thủ cấp quận 2 lần; chỉ đạo UBND 11 phường diễn lập chiến đấu phòng thủ 23 lượt, khẳng định khu vực phòng thủ quận Thanh Xuân luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, đảm bảo hoạt động có nền nếp. Quận đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 100% cán bộ, chiến sỹ được học tập các nội dung theo qui định, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chung với các hoạt động trực quan. Cán bộ, chiến sỹ luôn có lập trường chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, chính quyền và nhân dân.
 
Ngoài ra quận đã làm tốt công tác động viên huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Đã làm tốt công tác đăng ký tuổi 17 cho 7.779 nam công dân, hằng năm đăng ký tuổi sẵn sàng nhập ngũ 18-25 cho khoảng 5.000 nam công dân. 10 năm qua, quận đã tuyển chọn 765 công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu; đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật. 
 
Trong thời gian tới, quận sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị, pháp luật, giáo dục truyền thống tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Tổ chức tốt phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Bên cạnh đó, quận sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp”; Thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”; giải quyết các tồn đọng về khen thưởng, chính sách Thương binh - Liệt sỹ sau chiến tranh.

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật