Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc quận Cầu Giấy (20:55 16/08/2019)


HNP - Sáng 16/8, Ban Chỉ đạo 138 quận Cầu Giấy tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Các cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc


Với phương châm phòng ngừa là chính, 6 tháng đầu năm, quận Cầu Giấy đã chỉ đạo thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn, đơn vị, địa phương, tạo thế trận an ninh nhân dân liên hòan, khép kín. Công tác chỉ đạo có chiều sâu, nội dung hoạt động thiết thực, cụ thể sát tình hình thực tế, góp phần kìm chế làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua công tác phong trào, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều tin quan trọng giúp điều tra, khám phá nhiều vụ án, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn làm giảm số vụ phạm pháp hình sự, ma túy, qua cộng tác vận động, ý thức của người dân đươc nâng cao rõ rệt, góp phần kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 801 tin liên quan đến an ninh chính trị, tội phạm hình sự, kinh tế, đến ma túy và các tin liên quan khác..
 
Bên cạnh đó, quận tiếp tục duy trì và nâng cao các mô hình, chuyên đề vận động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nâng cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Đồng thời, phát động sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân tạo nên phong trào thi đua giữ gìn an ninh trật tự từ hộ gia đình, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học với phong trào “Tự phòng - Tự quản - Tự bảo vệ” về ANTQ. 
 
Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc và các nội dung hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tệ nạn xã hội để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kịp thời, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng các hình thức “Tự phòng - Tự quản - Tự bảo vệ - Tự hòa giải”.
 
Tại ngày hội, 10 cá nhân được Bộ Công an tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp "Bảo vệ an ninh Tổ quốc"; 25 tập thể, cá nhân được Công an TP Hà Nội tặng giấy khen; 34 tập thể, cá nhân được UBND quận Cầu Giấy khen thưởng.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t