Quận Hà Đông: Phát huy vai trò của HĐND trong giải quyết kiến nghị của công dân (14:00 19/08/2019)


HNP - Xác định công tác tiếp công dân và giải quyết kiến nghị của cử tri là vấn đề quan trọng, trong nhiệm kỳ qua, Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND Quận Hà Đông luôn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và theo lịch được phân công. Qua tiếp dân, Thường trực HĐND quận thường xuyên có ý kiến, kiến nghị với Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận giải quyết nguyện vọng của dân, từ đó góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội trên địa bàn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND Quận luôn quán triệt nghiêm túc tới các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND quận và Thường trực HĐND các phường về việc thực hiện Luật tiếp công dân, Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật tổ chức chính quyền địa phương, các văn bản của Thành ủy về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các văn bản chỉ đạo về việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND Thành phố và các văn bản hướng dẫn khác của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND Thành phố. Hàng quý, Thường trực HĐND quận xây dựng lịch tiếp công dân tại quận và chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND quận xây dựng lịch tiếp công dân, phân công đại biểu tham dự tiếp dân tại các đơn vị ứng cử.

Công tác tiếp dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND Quận được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và theo lịch được phân công và đã được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân của Quận, phường để nhân dân nắm bắt. Theo ông Trần Văn Hải, Phó Chủ tịch HĐND quận Hà Đông cho biết, thứ 4 hàng tuần, Thường trực HĐND quận dành thời gian cho tiếp dân. Đối với những vấn đề liên quan đến các phường thì yêu cầu các phường giải quyết. Ngoài ra, khi tiếp xúc cử tri ở cơ sở, những vấn đề đơn thư nhiều lần thì giao trực tiếp các ngành có liên quan giải quyết. Khi kiến nghị không được giải quyết trong một thời gian nhất định thì HĐND quận sẽ tiến hành giám sát trực tiếp tại các đơn vị, cơ sở liên quan. Với cách làm như vậy, trong thời gian qua, đơn thư giảm rõ rệt, vai trò của HĐND quận được phát huy.

Trụ sở tiếp công dân của quận và các phường đảm bảo diện tích và trang thiết bị làm việc phục vụ công tác tiếp dân, đã niêm yết đầy đủ các văn bản theo quy định. Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, tham mưu và giải quyết khiếu nại, tố cáo cơ sở; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế phối hợp. Bố trí cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ nghiệp vụ, khả năng hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành pháp luật. Bố trí nơi tiếp công dân, đảm bảo đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong công tác tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến ngày 31/7/2019, Thường trực HĐND Quận trực tiếp công dân 43 buổi, do Thường trực HĐND quận tiếp công dân cùng với lịch tiếp công dân của UBND quận nên việc tại các buổi tiếp dân, UBND quận trực tiếp tiếp nhận, xử lý và giải quyết, ngoài ra Thường trực HĐND quận tiếp nhận 08 đơn thư của công dân theo đường bưu điện. 100% đơn thư đã được phân loại, chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thường xuyên theo dõi kết quả giải quyết.

Song song với công tác tiếp công dân, Thường trực HĐND Quận đã phối hợp với UBND, UBMTTQ Quận và các phường tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND Quận trước và sau các kỳ họp đảm bảo đúng quy định của luật. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử Quận, qua hệ thống truyền thanh các phường để Nhân dân biết, quan tâm tham dự. Đại biểu HĐND Quận đã tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tại các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND Quận, đại biểu HĐND Quận đã yêu cầu các phòng, ban, ngành của Quận, UBND các phường tiếp thu, trả lời trực tiếp các kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Đồng thời, Thường trực HĐND Quận đã tổng hợp chuyển UBND Quận xem xét, giải quyết, trả lời 434 kiến nghị của cử tri.

Mặc dù công tác tiếp dân được HĐND quận rất quan tâm và trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhưng theo Phó Chủ tịch HĐND quận Trần Văn Hải, vẫn còn những tồn tại trong công tác này cần phải khắc phục. Đó là sự phối hợp của các sở, ban, ngành với UBND Quận trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri chưa được thường xuyên, hiệu quả; một số nội dung cử tri của Quận kiến nghị nhiều lần, UBND Quận có nhiều văn bản đề nghị nhưng việc giải quyết kéo dài, chưa triệt để (vấn đề cấp nước sạch, cắt tỉa cây xanh, chiếu sáng...). Đa số kiến nghị của cử tri tập trung vào lĩnh vực hạ tầng giao thông, chiếu sáng, tiêu thoát nước đô thị; công tác quản lý vận hành sử dụng nhà chung cư, giải quyết tranh chấp quỹ bảo trì, thành lập Ban quản trị… một số kiến nghị đã được nêu tại nhiều kỳ họp trước, tuy nhiên, đến nay, chưa được trả lời, hoặc nội dung phản hồi chưa khiến cử tri cảm thấy hài lòng; cử tri kiến nghị trùng lắp vấn đề; một số ý kiến của cử tri chưa rõ nghĩa dẫn đến việc tham mưu giải quyết và trả lời của cơ quan chuyên môn chưa đầy đủ. Những kiến nghị về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án cũng gặp nhiều khó khăn, không giải quyết được ngay. Nguyên nhân là chính sách liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho nhân dân có đất bị thu hồi còn thiếu đồng bộ; việc tuyên truyền để nhân dân hiểu, tạo sự đồng thuận còn hạn chế...

Để khắc phục những hạn chế này, trong thời gian tới, HĐND quận Hà Đông chỉ đạo tăng cường làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư phản ánh của công dân. Thường trực HĐND, các ban HĐND, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND và từng đại biểu HĐND chủ động, tích cực theo dõi, đôc đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư của các cơ quan chức năng. Tập trung theo dõi, giám sát đến cùng để các ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri chưa được giải quyết thỏa đáng, kiến nghị nhiều lần.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t