Chương Mỹ biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017-2019 (20:51 15/08/2019)


HNP - Chiều 15/8, huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; biểu dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp huyện giai đoạn 2017 - 2019.


Hội Nông dân huyện Chương Mỹ hiện có trên 25.000 hội viên, sinh hoạt ở 32 tổ chức Hội cơ sở. Các phong trào thi đua do Hội phát động được đông đảo hội viên hưởng ứng, đem lại hiệu quả cao. Nổi bật là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống.

Để thúc đẩy phong trào, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ: Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 39.600 lượt hội viên nông dân; hỗ trợ vốn cho nông dân với tổng dư nợ các nguồn vốn 253 tỷ đồng; vận động xây dựng chuỗi liên kết Tổ hợp tác, Hợp tác xã. Đến nay, đã vận động thành lập được 79 mô hình kinh tế tập thể, trong đó, có 20 HTX; xây dựng được 7 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, nổi bật như: Mây tre giang đan Phú Nghĩa, Bưởi Chương Mỹ, Lúa hữu cơ Đồng Phú, Rau quả sạch Chúc Sơn, máy nông nghiệp Anh Huy.
 
Hàng năm, luôn có từ 12.000 đến 15.000 hộ hội viên nông dân đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi chiếm 65% hộ hội viên nông dân, có trên 8.000 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Riêng năm 2019, có 16 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp TW, cấp TP có 196 hộ, cấp huyện có 873 hộ, cấp xã là 8.350 hộ. Từ hiệu quả của phong trào đã góp phần phần thực hiện mục tiêu tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo của huyện từ 5,4% năm 2016 xuống còn 2,34% năm 2018, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Hai năm liền, 2017, 2018, Hội Nông dân huyện được UBND TP tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.
 
Tại hội nghị, UBND huyện đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Biểu dương 118 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu cấp huyện giai đoạn 2017-2019.

Hoài Lưu