Quận ủy Đống Đa: Quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (16:25 15/08/2019)


HNP - Ngày 15/8, Quận ủy Đống Đa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch 196-KH/QU của Quận ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị, các cán bộ chủ chốt quận đã được thông tin về các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16/5/2019 đến ngày 18/5/2019; gồm có: Báo cáo chính trị và báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025… Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được nghe giới thiệu nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.
 
Thông qua hội nghị, cán bộ chủ chốt của quận tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn, nắm chắc tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị, qua đó nâng cao bản lĩnh, trình độ chính trị; nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, các bước tiến hành Đại hội Đảng, bảo đảm đúng quy trình và hiệu quả. Đồng thời, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chỉ đạo tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc quán triệt và triển khai thực hiện ở cơ sở, hướng đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật