Phú Xuyên triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 - 2020 (16:17 15/08/2019)


HNP - Ngày 13/8, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về việc Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến năm 2020.

Chương trình nhằm cụ thể kế hoạch Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020 trên địa bàn huyện; tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất gắn với đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp, TTCN, làng nghề truyền thống, dịch vụ du lịch là thế mạnh trên địa bàn huyện theo hướng gia tăng giá trị, góp phần tái cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống người dân.
 
Theo đó, huyện Phú Xuyên sẽ đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, TTCN, làng nghề truyền thống, dịch vụ có lợi thế của Phú Xuyên đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM.
 
Để thực hiện được mục tiêu trên, huyện Phú Xuyên sẽ tập trung xây dựng hệ thống quản lý, điều hành chương trình OCOP đồng bộ từ huyện đến xã. Hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm thế mạnh, đặc sản trong nông nghiệp, TTCN và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các địa phương; tổ chức đánh giá, xếp hạng từ 100 - 120 sản phẩm, trong đó, có 8 - 10 sản phẩm được tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp Thành phố. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm chương trình OCOP. Xây dựng 2 - 3 địa điểm giới thiệu sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện.
 
Trong giai đoạn 2019 - 2020, huyện Phú Xuyên sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhân dân về Chương trình OCOP. Nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm liên tục trong năm. Nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh. Triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh. Đánh giá, xếp hạng sản phẩm và tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm OCOP. 
 
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình OCOP giai đoạnh 2019 - 2020 của huyện dự kiến là 10,5 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách huyện là 4 tỷ đồng và kinh phí từ các nguồn khác, kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP là 6,5 tỷ đồng.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật