Quận Long Biên triển khai kế hoạch chăm sóc sức khỏe người nghèo, cận nghèo năm 2019 (14:05 15/08/2019)


HNP - Ngày 7/8, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND về chăm sóc sức khỏe người nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, quận yêu cầu 100% người nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận được chăm sóc sức khỏe, lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại Trạm Y tế phường, kịp thời phát hiện và điều trị bệnh; 14/14 phường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người nghèo, cận nghèo 1 lần/năm; Huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe người nghèo, cận nghèo.

Để triển khai thực hiện, BCĐ CSSKBĐ và dân số - KHHGĐ quận chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của kế hoạch; Triển khai kế hoạch đến các thành viên BCĐ quận và UBND các phường, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Đồng thời, rà soát, thống nhất danh sách người nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận; Cấp phát thẻ bảo hiểm у tế kịp thời cho 100% người nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận; Tổ chức khám sức khỏe và và lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho 100% người nghèo, cận nghèo ở 14/14 phường: Duy trì công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo trên tại các Trạm Y tế; cấp phát thuốc và các dịch vụ y tế, chuyển tuyến bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật đối với những người bị bệnh; Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người nghèo, cận nghèo tại các phường 01 lần/năm, cứ cán bộ y tế đến nhà khám và cấp quà cho người ốm, yếu không đến điếm khám được (hoàn thành trước 30/9/2019, do phường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện); Lập hồ sơ quản lý sức khỏe tại các Trạm Y tế phường cho 100% người nghèo, cận nghèo trên địa bàn (theo quy định của Bộ Y tế).

Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận: Huy động sự tham gia của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận trong triển khai khám sức khỏe định kỳ; sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe người nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật