Quận Hà Đông sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 (17:28 13/08/2019)


HNP - Sáng 13/7, UBND quận Hà Đông tổ chức sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Chủ tịch UBND quận Vũ Ngọc Phụng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân


Trong những năm qua, Quận ủy-HĐND-UBND quận luôn quan tâm công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật về quốc phòng, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; gắn với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân với đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua yêu nước.

 

Trong giai đoạn 2009-2019 quận Hà Đông đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận 02 lần; lãnh đạo, chỉ đạo 17 phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ 35 lượt. Hàng năm, 100% đầu mối DQTV đều hoàn thành tốt chương trình kế hoạch, nội dung huấn luyện. Từ năm 2009 đến nay đã cử 20 đồng chí thuộc diện cán bộ đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh do Thành phố tổ chức theo đúng quy định. Phối hợp, tổ chức mở 10 lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 402 đồng chí thuộc đối tượng 3; Tổ chức, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị mở 118 lớp bồi dưỡng KTQP&AN cho 13.638 các đồng chí thuộc đối tượng 4 và đối tượng 4 mở rộng.
 

Bên cạnh đó, quận đã chỉ đạo cơ sở làm tốt công tác đăng ký tuổi 17 cho 14.243 nam công dân; hàng năm đăng ký nguồn sẵn sàng nhập ngũ là 101.195 nam công dân. Trong 10 năm qua, đã tuyển chọn 1.160 công dân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu. Trong công tác động viên đã đăng ký, quản lý 183.795 QNDB và 193.727 phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân đạt 100%; Đã biên chế, sắp xếp 20.302 đồng chí QNDB và 677 PTKT vào các đơn vị DBĐV, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao.
 

Trong 10 năm qua, LLVT quận Hà Đông cũng đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tặng quà cho 6.570 lượt đối tượng chính sách với số tiền là trên 811 triệu đồng; triển khai thực hiện các Quyết định 290, 142, 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ cho trên 5.274 đối tượng với số tiền gần 8,7 tỷ đồng, góp phần củng cố, xây dựng lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và LLVT địa phương.
 

Nhân dịp này, quận Hà Đông đã biểu dương khen thưởng 6 tập thể có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.
 


Minh Trâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật