Thanh Oai quán triệt kết luận Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương khóa XII (15:03 13/08/2019)


HNP - Sáng 13/8, Huyện ủy Thanh Oai tổ chức hội nghị thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị


Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII). Diễn ra từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2019, Hội nghị Trung ương 10 đã thảo luận, cho ý kiến về: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. 
 
Thông tin những nội dung chủ yếu về việc xây dựng văn kiện chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học đã tập trung làm rõ quyết tâm đổi mới của Trung ương Đảng trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trước hết là Báo cáo chính trị. Các nội dung cụ thể từ chủ đề đại hội đến từng chi tiết, trọng tâm là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới đã được bàn thảo thấu đáo. Từng khái niệm, chỉ tiêu phát triển, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, đã được cân nhắc kỹ, cho ý kiến nhằm bảo đảm tính khả thi.
 
Truyền đạt về Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, chỉ thị đã kế thừa, khắc phục hạn chế và phát triển mới so với Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng".
 
Tiếp đó, lãnh đạo Huyện ủy Thanh Oai đã quán triệt, triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thanh Oai. Theo đó Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai sẽ chỉ đạo 1 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, thời gian từ ngày 01/01/2020 đến 15/01/2020 để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.
 

Lê Tâm


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t