Thanh Oai tăng cường công tác tiếp dân và đối thoại trực tiếp với công dân (15:09 14/08/2019)


HNP - Ngày 12/8, Huyện ủy Thanh Oai có Văn bản số 926-CV/HU để tổ chức triển khai, thực hiện về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ảnh, kiến nghị của dân.

Để thực hiện nghiêm túc Quy định 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân nêu trong Quy định 11-QĐi/TW và Kế hoạch số 124-KH/HU, ngày 16/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy được hiểu là đồng chí Bí thư Huyện ủy và Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.
 
Người đứng đầu cấp ủy phải trực tiếp tiếp dân, đối thoại với dân, không ủy quyền cho các chức danh khác (ban thường vụ cấp ủy). Trường hợp không thể tiếp đúng định kỳ thì thông báo và tổ chức tiếp dân bù vào thời gian gần nhất. Những địa phương có nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, bức xúc, kéo dài, người đứng đầu cấp ủy cần bố trí thêm thời gian tiếp dân của mình và chỉ đạo tăng thời gian tiếp dân của chính quyền trong tháng để giải quyét kịp thời phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Mặt khác, có thể phân công các đồng chí Phó Bí thư ủy viên thường vụ... trực tiếp tham gia tiếp dân nhằm tạo điều kiện cho người dân được gặp lãnh đạo để phản ánh, kiến nghị, nhưng không thay thế cho người đứng đầu cấp ủy tiếp dân theo Quy định 11-QĐi/TW và Kế hoạch số 124-KH/HU.
 
Bộ phận giúp việc cấp ủy chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo và theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, tiếp nhận và đối thoại trực tiếp với dân, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo Khoản 4, Điều 3, Quy định 11-QĐi/TW. Tùy theo nội dung người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, người đứng đầu cấp ủy phân công cơ quan, bộ phận tham mưu giúp việc, cơ quan, cá nhân liên quan cùng dự buổi tiếp dân để việc xử lý, chỉ đạo giải quyết được thuận lợi, hiệu quả. Khi tiếp dân, người đứng đầu cấp ủy phải chủ động trao đổi, giải thích, giải quyết kịp thời các nội dung mà người dân nêu ra (nếu trong thẩm quyền). Khi có nhiều người dân đề nghị đối thoại hoặc xét thấy cần, người đứng đầu cấp ủy phải chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với dân, nội dung phải được chuẩn bị chu đáo.
 
Căn cứ tình hình an ninh, trật tự và tính chất vụ việc mà người đứng đầu cấp ủy bố trí địa điểm tiếp dân thích hợp, có thể sử dụng trụ sở tiếp dân của chính quyền hoặc trụ sở làm việc của cấp ủy, phòng làm việc của người đứng đầu cấp ủy... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất, Văn phòng cấp ủy tham mưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy; đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn báo cáo Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận và Văn phòng Huyện ủy về tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cấp ủy địa phương.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật