Thanh Trì tăng cường quản lý thuế các hộ kinh doanh (16:07 12/08/2019)


HNP - Nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2019, huyện Thanh Trì đã triển khai rà soát các hộ kinh doanh và đưa vào quản lý thuế. Thời gian thực hiện rà soát xong trước ngày 20/9/2019.

Theo đó, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 231/KH-UBND “về Tổng rà soát các hộ kinh doanh và đưa vào quản lý thuế”, nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ và chống thất thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách theo Nghị quyết của HĐND huyện, tạo nguồn lực Ngân sách để thực hiện nhiệm vụ chi, đảm bảo cân đối chi theo quy định của luật ngân sách và Đề án xã lên phường, huyện lên quận.

Theo thống kê, hiện toàn huyện có 8.924 hộ kinh doanh, trong đó, huyện đang quản lý, thu thuế đối với 3.346 hộ; đối với 5.578 hộ chưa quản lý được có 1.059 hộ cho thuê nhà trọ có sử dụng điện.

Về tổng rà soát các hộ kinh doanh đưa vào quản lý thuế, UBND huyện yêu cầu Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thống kê huyện phối hợp rà soát, đối chiếu về đối tượng quản lý thuế với đối tượng thống kê, cấp đăng ký kinh doanh để đưa các cá nhân kinh doanh có doanh thu đến mức phải nộp thuế vào diện quản lý thu thuế năm 2019, đảm bảo nguyên tắc thu đúng - thu đủ - thu kịp thời.

Chi cục Thuế huyện tham mưu với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và hội đồng tư vấn thuế các xã, thị trấn phối hợp cùng cơ quan thuế thực hiện tổng điều tra, rà soát về số hộ kinh doanh, doanh thu kinh doanh của các hộ để đưa vào quản lý thuế kịp thời theo phát sinh tại địa bàn cả về số hộ và mức thuế... Cùng với đó, xây dựng kế hoạch rà soát, điều tra doanh thu, trong đó, chú trọng điều tra, rà soát đối với lĩnh vực còn tiềm ẩn rủi ro về thuế như: Kinh doanh ăn uống, nhà nghỉ, karaoke, kinh doanh vật liệu xây dựng,…

Đối với số hộ đã điều tra, rà soát có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm dự kiến đưa vào quản lý thu thuế khoán, các chi cục thuế hoàn thiện hồ sơ đăng ký, kê khai nộp thuế và đưa vào lập sổ bộ thuế. Với hộ kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng trở xuống, Chi cục Thuế lập danh bạ quản lý thu thuế, thường xuyên nắm bắt biến động về kinh doanh để đưa vào quản lý kịp thời. Các cơ quan, ban ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của huyện.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật