Long Biên tích cực triển khai các giải pháp thu hồi nợ đọng BHYT, BHXH (16:15 12/08/2019)


HNP - Hiện nay, tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn quận Long Biên đạt 83% dân số: Số người tham gia BHYT là 231.623 người, tăng 10.945 người, bằng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018; số người tham gia BHXH bắt buộc là 67.923 người; số người tham gia BHTN là 65.201 người, số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.059 người; Tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 99,53%.

Nhìn chung, tổ chức, cá nhân đều có ý thức tuân thủ pháp luật về công tác BHYT, BHXH, tuy nhiên, còn một số tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật: không đóng BHXH, BHYT theo quy định cho người lao động; theo báo cáo của BHXH quận Long Biên, hiện nay, trên địa bàn quận có 2.213 đơn vị nợ  tiền BHXH, BHYT, BHTN với số tiền nợ phải tính lãi là 128 tỷ đồng. BHXH Quận đã tổ chức 04 cuộc kiểm tra, sau kiểm tra đã thu hồi được hơn 1,738 tỷ đồng tiền nợ đọng; Đoàn kiểm tra liên ngành của Quận đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra tại 17 đơn vị có số nợ kéo dài, với số tiền nợ hơn 1,294 tỷ đồng, sau kiểm tra đã thu hồi được hơn 1,174 tỷ đồng tiền nợ đọng.

Để thực hiện tốt công tác BHYT, BHXH trên địa bàn, quận Long Biên kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 34 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018: Cho phép các trường học được sử dụng và thanh quyết toán quỹ BHYT khi ký hợp đồng lao động với người có đủ điều kiện hành nghề khám chữa bệnh thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho học sinh... Đồng thời, xem xét, ban hành quy định thống nhất sử dụng tài liệu kiểm tra của cơ quan Thuế trong thực hiện các biện pháp thu hồi nợ của BHXH.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo hướng đảm bảo tính khả thi, quy định rõ chế tài, rõ đối tượng chịu trách nhiệm, cách thức thực hiện... Bên cạnh đó, đề nghị sửa đổi quy định về thủ tục khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các vi phạm, có biện pháp xử lý các trường hợp nể nang, né tránh, không xử lý các vi phạm hoặc xử lý sai quy định.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật