Hoàn Kiếm triển khai "Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020” (09:21 12/08/2019)


HNP - Ngày 6/8, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội đến năm 2020”.

Theo đó, trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về Chương trình OCOP: Tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên, liên tục đến các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở (phường, tổ dân phố) và nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của Chương trình OCOP; cơ chế, chính sách của Nhà nước về phát triển Chương trình OCOP; quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm và các mô hình, cách làm hay của các tổ chức, cá nhân thực hiện thành công Chương trình OCOP,... trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng từ quận đến phường, tổ dân phố dưới dạng bản tin, ấn phẩm, bài viết chuyên đề, câu chuyện sản phấm gắn với hình ảnh, khẩu hiệu cụ thể,...

Phát triển nâng cấp sản phẩm và các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh: Định hướng, khuyến khích các tổ chức kinh tế nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chí OCOP, phát triển sản phẩm mới và đa dạng hóa sản phẩm, Tiêu chuẩn hóa các sản phẩm hiện có đảm bảo mục tiêu đề ra, trước mắt, tập trung vào một số sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu thuộc các nhóm sản phẩm như: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - nội thất - trang trí...

Tổ chức tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức kinh tế có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, về: Đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến hiện đại phục vụ sán xuất, bảo quản, chế biến sản phẩm; thiết kế nhãn hiệu, mẫu, bao gói sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm OCOP; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn,...

Hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm hộ, tổ chức sản xuất, hợp tác xã nâng cấp, hoàn thiện cơ sở sản xuất, hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh theo hướng gia tăng thành viên, cổ đông, mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh, đảm bảo đủ các điều kiện để chuyển đổi loại hình hoạt động thành Hợp tác xã kiểu mới hoặc doanh nghiệp.

Đặc biệt, quận sẽ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ OCOP như: Sử dụng hiệu quả Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm Thành phố (Hn.check.net.vn), “Quy trình xác thực chống hàng giả” vào quản trị doanh nghiệp, minh bạch quá trình hình thành và kết nối cung cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm OCOP.

Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình OCOP ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến hiện đại trong sản xuất, bảo quản, chế biến đối với sản phẩm OCOP; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, như: Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP), tiêu chuẩn quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh (SSOP), tiêu chuẩn hệ thống phân tích mối nguy hiểm và kiểm soát điểm giới hạn (HACCP), quy trình quản lý chất lượng (ISO),...

Ngoài ra, đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP: Đăng ký các sản phẩm tiêu biểu tham gia hội chợ OCOP và diễn đàn kết nối giao thương cấp Thành phố; tham gia hội chợ trong nước (ưu tiên, tập trung vào các Chương trình OCOP quốc gia) nhằm giúp các doanh nghiệp, HTX và chủ hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm, gặp gỡ, tìm kiếm nhà phân phối, mở rộng thị trường, đồng thời là dịp để quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Hoàn Kiếm.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật