Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp năm 2019 (09:16 12/08/2019)


HNP - Ngày 8/8, UBND quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về Hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn quận năm 2019.

Theo đó, quận sẽ tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách ưu tiên áp dụng sản xuất sạch hơn của Trung ương và Thành phố; thông tin về hiệu quả áp dụng sản xuất sạch hơn và các cơ sở sản xuất công nghiệp thực hiện thành công áp dụng sản xuất sạch hơn; tiếp tục nâng cao nhận thức, lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn thông qua phát hành cẩm nang tuyên truyền nâng cao nhận thức, điển hình thực hiện áp dụng sản xuất sạch hơn trên hệ thống thông tin quận, phường.

Phối hợp với Sở Công thương tổ chức hội thảo chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm, phổ biến các mô hình áp dụng thành công về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cán bộ làm công tác quản lý, kỹ thuật, sản xuất, môi trường...; Tích cực, chủ động lồng ghép tuyên truyền áp dụng sản xuất sạch hơn với các nhiệm vụ thuộc Chương trình: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sản xuất và tiêu dùng bền vững, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành công thương.

Quận cũng tổ chức đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực về sản xuất sạch hơn thông qua phối hợp với các Sở, ngành thành phố: Tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu năng lực cho các cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp trên địa bàn quận đảm bảo đủ năng lực hướng dẫn, triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp tại doanh nghiệp, đồng thời, phổ biến, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình áp dụng thành công về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Phổ biến bộ công cụ hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực về áp dụng sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp của Sở Công thương đến doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Thúc đẩy áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp như: Phát sổ tay hướng đẫn kỹ thuật về sản xuất sạch hơn; Hỗ trợ, hướng đẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các nhóm ngành trọng điểm (cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng, dệt may da giày, đồ uống, thực phẩm); cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn quận áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật