Cầu Giấy: Cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh (16:12 12/08/2019)


HNP - 6 tháng đầu năm 2019, quận Cầu Giấy tiếp tục xác định cải cách TTHC là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, công dân. Quận đã tập trung chỉ đạo việc rà soát, cập nhật, cắt giảm, đề xuất đơn giản hóa TTHC, bảo đảm việc giao dịch liên quan đến TTHC tại quận và phường, mang lại lợi ích và phục vụ nhân dân theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa quận Cầu Giấy


Để giúp cho các nhiệm vụ CCHC được thực hiện có hiệu quả, ngày 8/5/2019, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2019 tại Quận. Cùng với việc quán triệt các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Thành phố, Quận ủy và kế hoạch triển khai của UBND quận, các phường, phòng, ban, đơn vị đã tập trung thảo luận, xác định nội dung, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tập trung giải quyết nhũng vấn đề bức xúc, nổi cộm, những việc khó, những vấn đề nhân dân quan tâm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chương trình, kế hoạch, đề án đã triển khai, trong đó, đặc biệt chú trọng đến quy trình, nội dung, xác định cụ thể những đầu việc, phân công rõ cá nhân phụ trách, đồng thời đưa ra thời hạn, nguồn lực thực hiện công tác cải cách hành chính.
 
Cùng với đó, quận cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở các CB, CC, VC, nhân viên thực hiện tốt công tác CCHC, quy chế văn hóa công sở, thực hiện tốt các quy định về ứng xử, giao tiếp, nội quy, quy chế làm việc cơ quan, các nhiệm vụ chuyên môn... để đảm bảo kỷ cương, hiệu quả công tác của đơn vị được tiến hành thường xuyên. Vì vậy, từ đầu năm 2019, tại Quận và các phường thuộc Quận không có CB, CC, VC vi phạm kỷ luật và trách nhiệm thực thi công vụ, gây khó khăn phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết các TTHC. 06 tháng đầu năm, đoàn kiểm tra đã thực hiện việc kiểm tra theo kế hoạch đối với 17 trường công lập thuộc Quận, đột xuất đối với 04 phường.
 
Tiếp tục xác định cải cách TTHC là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, công dân; thực hiện công khai, minh bạch các TTHC, tiếp tuc giảm thời gian và quy trình giải quyết các công việc một cách khoa học của các cơ quan nhà nước, quận đã tập trung chỉ đạo việc rà soát, cập nhật, cắt giảm, đề xuất đơn giản hoá TTHC, bảo đảm việc giao dịch liên quan đến TTHC tại quận và phường thuận lợi, mang lại lợi ích và phục vụ nhân dân theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, UBND quận niêm yết công khai 247 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp quận; UBND các phường niêm yết 151 TTHC thuộc thẩm quyền tại bảng tin bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính và trên trang tin điện tử của quận tại địa chỉ www.caugiay.hanoi.gov.vn.
 
Vì vậy, công tác tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại quận và các phường được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, chính xác và hoàn trả đúng hẹn. Các tổ chức và công dân luôn hài lòng trước thái độ phục vụ của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ hành chính. Do thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, từ đầu năm đến nay, UBND quận đã tiếp nhận 2.176 hồ sơ, giải quyết 2.018 đạt 92.73% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, còn lại 158 hồ sơ đang trong thời hạn thụ lý giải quyết; UBND các phường đã giải quyết 16.054/16.054 hồ sơ được tiếp nhận, đảm bảo 100% đúng hẹn. Từ quận đến phường không có trường hợp nào phải thực hiện việc gửi thư xin lỗi do quá hạn.
 
Để xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, 06 tháng đầu năm, UBND Quận đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức được 16 lớp tập huấn với 2.550 lượt học viên; cử 15 lãnh đạo cấp phòng và các phường thuộc Quận tham dự lớp nâng cao năng lực lãnh đạo do Thành phố tổ chức. Cùng với việc đánh giá CB, CC, VC, hằng năm quận đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các biểu hiện sai trái, sách nhiễu, tiêu cực. 
 
Trọng tâm 6 tháng cuối năm, quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi của văn bản, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản, quy định chưa phù hợp theo phân cấp. Tiếp tục rà soát toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND Quận và UBND phường. Đề nghị UBND Thành phố đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các thủ tục không cần thiết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất. Tiếp tục triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4, đồng thời, đảm bảo thực hiện các quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật