Thạch Thất tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội (15:10 09/08/2019)


HNP - Sáng 9/8, UBND huyện Thạch Thất tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2010 - 2019.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


Tính đến hết năm 2017, huyện Thạch Thất đã có 21/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới (riêng xã Thạch Hòa và thị trấn Liên Quan thực hiện theo hướng đô thị). Đối với tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM đã có 7/9 tiêu chí đạt, 2 tiêu chí cơ bản đạt, phấn đấu năm 2019 hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương, Thành phố thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM. 
 
Đời sống vật chất và tinh thần của nông dân từng bước được nâng lên. Sau 10 năm thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 13,1 triệu đồng lên 58 triệu đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,58% xuống còn 1,97% (nếu trừ đối tượng BTXH tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,54%); hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng phát triển sản xuất được quan tâm đầu tư đồng bộ, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập, đi lại, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; Năng lực công tác lãnh đạo chỉ đạo; an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
 
Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn NTM; duy trì huyện đạt chuẩn NTM theo hướng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng khung, xây dựng NTM gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu đạt chuẩn phù hợp với điều kiện thực tiễn và phát huy tối đa lợi thế của từng địa phương.
 
Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa mới. Phát triển toàn diện giáo dục đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tích cực cải thiện chất lượng môi trường. Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; Tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân đạt 2,5%; Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha đất canh tác đạt trên 250 triệu đồng; Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch đạt 100%; Tỷ lệ hộ nghèo (chưa trừ đối tượng bảo trợ XH) dưới 1,5%; 100% làng (thôn) có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa; trên 76% Tổ dân phố (Cụm dân cư) được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa", "Cụm dân cư văn hóa"…
 
Tại Hội nghị, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 83 tập thể và 222 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2010 - 2019 trên địa bàn.

Lê Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t