Đống Đa đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn (13:28 09/08/2019)


HNP - Nhằm tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ đông trực quan kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người, ngày 6/8, UBND quận Đống Đa có Kế hoạch số 197/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, quận tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của Đảng, của nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Cách mạng Tháng Tám; sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa trong sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giới thiệu với bạn bè quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội.

Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Di chúc và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019). Trang trí cổ động trực quan tại các khu trung tâm địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, xí nghiệp, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, các điểm Văn hóa - Thể thao, nơi đông người qua lại bằng các hình thức như: Pano, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động... Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người trên Cổng thông tin điện tử của Quận. Tổ chức mở cửa các di tích lịch sử - văn hóa, di tích và kháng chiến phục vụ nhân dân.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t