Ứng Hòa: Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (13:20 09/08/2019)


HNP - Ngày 8/8, UBND huyện Ứng Hòa có Kế hoạch số 152/KH-UBND về tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người.

Cụ thể, về công tác tuyên truyền, giáo dục, huyện sẽ tập trung giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, văn hiến và anh hùng của Đảng, của nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Cách mạng tháng Tám; sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và ngày giải phóng Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc. Tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với công tác tuyên truyền, huyện tổ chức thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019 gắn với thực hiện các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân trên các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác bằng hành động thiết thực gắn với các nhiệm vụ chính trị của năm 2019; tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng cao hơn năm 2018, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội và nâng cao hiệu quả đầu tư công. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị và xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ tài nguyên, nâng cao chất lượng môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, y tế; bảo đảm an ninh, chính trị và đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính nhà nước và Quy tắc ứng xử nơi công cộng góp phần thực hiện có hiệu quả năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trên địa bàn.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật