Hoàn Kiếm: Thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến phòng chống tham nhũng (13:32 09/08/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, 6 tháng đầu năm, công tác nội chính và phòng chống tham nhũng của quận tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể trong công tác nội chính, 6 tháng đầu năm, việc xây dựng, kiểm tra các văn bản QPPL được quận triển khai đúng thẩm quyền, đúng nội dung và hình thức. Công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai hiệu quả theo sự chỉ đạo của UBND TP và hướng dẫn của Sở Tư pháp. Hiện nay, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 65 báo cáo viên pháp luật và 593 tuyên truyền viên pháp luật. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đã phát huy được hiệu quả trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật. Việc thực hiện “Ngày pháp luật” được các đơn vị thuộc quận duy trì thực hiện tốt.
 
Trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, Phòng Tư Pháp đã tham mưu cho UBND quận ban hành 132 quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, y tế, kế toán, văn hóa và an ninh trật tự... Bên cạnh đó, UBND quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tư pháp về công tác xử lý vi phạm hành chính cho 250 người tham dự.
 
Về công tác phòng chống tham nhũng, UBND quận đã triển khai kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019. Đội ngũ CB, CC, VC đã thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy định phân công nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động. 6 tháng đầu năm, quận đã không phát hiện trường hợp CC, VC sử dụng tài sản công lãng phí, tặng quà, nhận quà không đúng quy định. Các CC, VC đều có ý thức trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 
 
6 tháng cuối năm, UBND quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác văn bản tại UBND các phường; rà soát văn bản theo chuyên đề: Tài chính, nội vụ, đất đai, xây dựng đô thị, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo; nghiên cứu ban hành Quyết định quy phạm pháp luật về bãi bỏ một số văn bản do UBND quận ban hành không còn phù hợp. UBND quận cũng sẽ giao Phòng Tư pháp biên soạn đề cương giới thiệu nội dung cơ bản các văn bản Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019 và ngày 01/01/2020; tổ chức và tham gia cuộc thi “Hòa giải viên giỏi”; tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” theo Kế hoạch của thành phố; tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hướng dẫn các phường lập hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong CB,CC, VC và nhân dân. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức quận, phường thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t