Thường Tín tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (10:57 08/08/2019)


HNP - Để thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW, ngày 01/12/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Huyện ủy Thường Tín vừa có Kế hoạch số 226-KH/HU để triển khai thực hiện.

Theo đó, huyện Thường Tín yêu cầu các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị để quán triệt và triển khai thực hiện; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ sơ kết đánh giá tình hình, kết quả, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 
Củng cố các tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng ở cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT); phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo tổ chức Đảng và đảng viên trong hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống tội phạm. Người đứng đầu cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác thực hiện, đồng thời chủ động tuyên truyền, giáo dục, vận động gia đình và nhân dân tích cực tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
 
Nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hàng năm, cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo sơ kết việc thực hiện công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cấp mình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện ở cơ sở và coi đây là một trong những tiêu chí để bình xét, phân loại đối với mỗi tổ chức đảng và đảng viên. Lực lượng Công an huyện chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW và Chỉ thị 09/CT-TW của Ban Bí thư, đồng thời triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng Công an, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp để thống nhất trong nhận thức và hành động.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật