Triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (13:20 09/08/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn quận.

Để triển khai thực hiện, quận sẽ tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung cúa Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành bằng hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức của CB, CC, VC, lực lượng vũ trang, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước. Đồng thời, tổ chức rà soát Quy chế, nội quy bảo vệ bí mật nhà nước để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Tham gia xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện các quy định chuyển tiếp của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, trong đó, rà soát, phân loại bí mật nhà nước theo thời gian và độ mật đã được xác định trước ngày 01/01/2019 để xác định thời hạn bảo vệ tương ứng với từng cấp độ mật theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trường hợp thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước kết thúc trước thời điểm Luật có hiệu lực (trước ngày 01/7/2020) thì tiến hành gia hạn thời hạn bảo vệ theo quy định tại Điều 20 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Nếu không gia hạn thì giải mật, việc giải mật bí mật nhà nước trước ngày 01/7/2020 thực hiện theo quy định. Trường hợp bí mật nhà nước đã được xác định trước ngày 01/01/2019 không còn thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Luật này thì phải tiến hành giải mật theo quy định của Luật bảo vệ bí mật nhà nước.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật