Thường Tín triển khai kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn (14:14 07/08/2019)


HNP - Nhằm tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 65 năm Ngày Giải phóng huyện Thường Tín (28/8/1954 - 28/8/2019), ngày 1/8, UBND huyện Thường Tín đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND tổ chức thực hiện.

Theo đó, huyện đẩy mạnh việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ dại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xác định ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", lòng tin vững chắc vào con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.
 
Tuyên truyền những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; về những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện những năm qua, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới. Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019); Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất và 65 năm Ngày giải phóng huyện (28/8/1954 - 28/8/2019) gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa dân tộc. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của đất nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối đổi mới đúng đắn, những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; giới thiệu về truyền thống văn hóa Hà Nội, về tiềm năng và thế mạnh của Hà Nội - Thủ đô văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì Hòa bình và vùng “Đất danh hương” - huyện Thường Tín Anh hùng.
 
Bên cạnh đó, huyện sẽ thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động trong mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp với các cơ quan báo đài Trung ương và Hà Nội để đưa tin về các hoạt động kỷ niệm; tổ chức các đội thông tin lưu động, các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền trực quan tại huyện và cơ sở. Thực hiện tuyên truyền, trang trí trực quan tại các khu trung tâm trên địa bàn huyện, trên các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị LLVT, các tụ điểm văn hoá, thể thao, du lịch, các điểm đông người qua lại; trang trí trụ sở, treo cờ Tổ quốc, thay mới nội dung các cụm panô, treo băng rôn, khẩu hiệu; làm đẹp cảnh quan, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ xóm, tạo không khí phấn khởi vui tươi trong những ngày tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật