HĐND huyện Thường Tín nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát (16:07 12/08/2019)


HNP - Thời gian qua, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện Thường Tín đã có nhiều đổi mới, nội dung giám sát đi thẳng vào những vấn đề bức xúc của địa phương, tạo sự đồng thuận cao. Hoạt động giám sát ngày càng hiệu quả đã góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương trong giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, của nhân dân, nâng cao vị thế của cơ quan dân cử.

HĐND huyện Thường Tín giám sát chuyên đề tại xã Hiền Giang


7 tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giám sát và thực hiện tốt chức năng của HĐND như: Chọn những nội dung quan trọng cần tập trung giám sát; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo cho các cuộc giám sát trước khi triển khai; kết hợp giám sát qua văn bản, làm việc tại cơ quan, đơn vị chịu giám sát và khảo sát trực tiếp tại đơn vị... Do vậy, các cuộc giám sát đều có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm và trúng vào những vấn đề bức xúc của thực tiễn, được cử tri quan tâm. Các kết luận đảm bảo có chất lượng đánh giá đúng thực trạng và kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, tồn tại của các đơn vị được giám sát và đề xuất những giải pháp cần khắc phục.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tiến hành các cuộc giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công... Ngoài ra, còn giám sát thông qua các báo cáo về công tác chính sách xã hội, việc thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán; Công tác tuyển và giao quân; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, công tác triển khai kế hoạch sản xuất, chăm sóc, thu hoạch vụ xuân, chuẩn bị sản xuất vụ mùa; Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và tình hình thực hiện nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở huyện và các xã, thị trấn,... Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phiên giải trình về kết quả thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất nông nghiệp; Thực trạng bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện, bãi tập kết vật liệu xây dựng tại thôn, xóm, cụm dân cư. 
 
Trong hoạt động tiếp xúc cử tri, thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng được đổi mới, mở rộng xuống đến thôn, cụm dân cư..., đa dạng các hình thức tiếp xúc, để đại biểu HĐND nắm được nhiều thông tin, trước và sau kỳ họp, đồng thời cử tri phản ánh được những tâm tư nguyện vọng, những vấn đề cử tri bức xúc cần được giải quyết. Định kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa phương trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, hướng dẫn công dân, tiếp nhận đơn thư kiến nghị, phản ánh và giám sát việc tiếp công dân tại cơ sở. Đã có 192 lượt đại biểu HĐND huyện tiếp công dân theo lịch định kỳ hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân của 29 xã, thị trấn; Thường trực HĐND huyện đã tiếp 43 lượt công dân. 
 
Trong thời gian tới, HĐND huyện Thường Tín tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát đảm bảo cho việc triển khai và thực hiện Nghị quyết HĐND huyện được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thực hiện giám sát, tái giám sát; Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng trong các cuộc giám sát tập trung, giám sát chuyên đề tập trung vào những vấn đề cử tri đang quan tâm, bức xúc. Nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp; Chỉ đạo hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức hoạt động giám sát theo thẩm quyền. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tổ chức thực hiện phiên giải trình giữa 2 kỳ họp.
 
Tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn nội dung giải trình “trúng” với mong muốn của cử tri, là những vấn đề cấp bách, bức xúc, bất cập của địa phương. Thực hiện tốt hoạt động phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết HĐND huyện, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của huyện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân và giám sát việc tiếp công dân tại cơ sở.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật