Thường Tín chú trọng công tác giảm nghèo (16:15 12/08/2019)


HNP - Thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thường Tín đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hộ nghèo nắm bắt được các chủ trương, chính sách, xác định cho bản thân và gia đình tinh thần tự lực vươn lên trong cuộc sống.

Khảo sát nhà ở hộ nghèo trên địa bàn huyện Thường Tín


Thực hiện Kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững huyện Thường Tín giai đoạn 2016-2020, UBND huyện ra quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo trợ giúp người nghèo huyện; Phân công thành viên BCĐ phụ trách các xã, thị trấn; Xây dựng kế hoạch về thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 và phân chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2019 đến 29 xã, thị trấn và xây dựng phương án và thực hiện đồng bộ các giải pháp, các cơ chế, chính sách của nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương, đảm bảo công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, bền vững theo tiêu chí nghèo đa chiều. Chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như mở hội nghị quân dân chính, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo.
 
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo như: Rà soát, cấp mới, đổi thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, không bị trùng lắp. Đã cấp 7.026 thẻ BHYT cho đối tượng người nghèo, người cận nghèo. Phân bổ kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ có đối tượng BTXH có mức sử dụng điện từ 50KW trở xuống về ngân sách các xã, thị trấn để thực hiện chi trả hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ có đối tượng BTXH với mức hỗ trợ 49.000 đồng/tháng, với tổng kinh phí 2.234 triệu đồng. Chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội, các Hội, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn rà soát các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất, vay học sinh, sinh viên, vay vốn nước sạch... nhằm hỗ trợ các hộ phát triển sản xuất tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Thực hiện rà soát và ra quyết định trợ cấp hàng tháng các cho đối tượng là thành viên hộ nghèo già yếu không có khả năng tự phục vụ, người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo với mức kinh phí 350.000 đồng/tháng/người, với tổng kinh phí năm 2019 được giao là 2.310 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, huyện thực hiện miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP cho học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo và giảm 50% học phí cho học sinh là con hộ cận nghèo. Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo theo quy định. 6 tháng đầu năm 2019, hỗ trợ cho 1.589 học sinh với số tiền 1.810 triệu đồng. Triển khai làm tốt công tác xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ tặng sách vở, đồ dùng học tập, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngân hàng CSXH huyện thông qua các tổ chức tín chấp ủy thác của các hội, đoàn thể huyện cho vay học sinh sinh viên với lãi suất ưu đãi đối với HSSV con hộ nghèo, hộ cận nghèo, các hộ khó khăn về tài chính do thiên tai, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn... để trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học.
 
Huyện cũng thực hiện miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho 100% hộ nghèo trên địa bàn; Tổ chức thăm hỏi tặng quà Tết nguyên đán cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện, đảm bảo tất cả các hộ nghèo đều có tết. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có các thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định 1956/CP. Với những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm toàn huyện giảm 87 hộ/200 hộ, đạt tỷ lệ 43,5% kế hoạch giao.
 
Trong công tác xây, sửa nhà ở đối với hộ nghèo, UBND huyện Thường Tín  đã trình HDNĐ huyện ban hành Nghị quyết chuyên đề về hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở và ứng ngân sách hỗ trợ hộ nghèo xây sửa nhà ở, mức hộ trợ 30 triệu động đối với hộ xây nhà, 20 triệu động đối với hộ sửa nhà. Đến nay, đã có 09 hộ đã xây xong, 15 hộ đang xây, 36 hộ chưa xây; 11 hộ đã sửa xong, 06 hộ đang sửa, 09 hộ đang sửa. Các hộ đã xây, sửa xong đang phối hợp với UBND các xã hoàn thiện hồ sơ, chuyển UBMTTQ huyện rút kinh phí chi trả.
 
Phát huy những kết quả đạt được, huyện phấn đấu đến hết năm 2019, giảm 300 hộ nghèo/1.578 hộ nghèo toàn huyện. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập: Tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó, ưu tiên đào tạo nghề cho lao động là người nghèo, cận nghèo. Duy trì và phát huy chức năng của điểm giao dịch việc làm để tạo điều kiện cho người nghèo, cận nghèo có nhiều cơ hội tìm việc làm, tăng thu nhập. Tăng cường vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp nhận lao động nghèo, cận nghèo vào làm việc. Phấn đấu tạo việc làm mới cho trên 3.500 lao động.
 
Đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi bằng nguồn vốn do ngân sách Nhà nước ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ chuyển đổi nghề do bị thu hồi đất sản xuất, xuất khẩu lao động..., trong đó, tập trung cho vay vốn đối với nhóm hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình. Rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội, người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định. Vận động tặng sách, vở, đồ dùng học tập, tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Tiếp tục hỗ trợ huy động các nguồn lực, vận động hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở xuống cấp, hư hỏng nặng. Phấn đấu năm 2019, hoàn thành hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho 86 hộ nghèo có nhà ở xuống cấp. 

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật