Bắc Từ Liêm triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2019 (14:47 17/07/2019)


HNP - Sáng 17/7, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hiệu quả "Năm dân vận chính quyền 2019”.    

Toàn cảnh hội nghị


6 tháng đầu năm, Ban Dân vận Quận ủy Bắc Từ Liêm đã chủ động xây dựng các Kế hoạch phối hợp hoạt động công tác Dân vận với UBND, Công an, Quân sự, Trung tâm Y tế Quận năm 2019. Trong đó, đã phối hợp với MTTQ Quận chỉ đạo các phường tổ chức tốt Hội nghị Đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư năm 2019; tập huấn về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở cho 252 học viên; Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; Phối hợp với các ngành chức năng của Quận chủ động nắm bắt tình hình Nhân dân, hoạt động các tôn giáo và những vấn đề dân sinh, dân chủ trên địa bàn để kịp thời tham mưu cho cấp ủy giải quyết các vướng mắc, bức xúc trong Nhân dân.
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy, khối Dân vận các phường đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tăng cường vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại địa phương có được kết quả tích cực: Đảm bảo tốt công tác trật tự xây dựng, quản lý đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, chỉ đạo Tổ dân vận tổ dân phố hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, tham gia thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.
 
6 tháng cuối năm 2019, Ban Dân vận Quận ủy Bắc Từ Liêm tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và Quận. Tiếp tục triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; Chỉ thị 08-CT/TU ngày 26/5/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”; Chỉ thị 09-CT/TU ngày 01/9/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu gắn liền với đất trên địa bàn Hà Nội” gắn với thực hiện Chuyên đề số 01-CĐ/QU của Quận ủy. 
 
Tại hội nghị, Ban Dân vận Quận ủy đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hiệu quả Năm dân vận chính quyền 2019” nhằm trao đổi những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống MTTQ phường trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; nâng cao chất lượng, hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”; hiệu quả phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, các phong trào thi đua xây dựng phường đô thị văn minh…

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t