Thị xã Sơn Tây: Bảo đảm “bốn tại chỗ” trong phòng cháy, chữa cháy rừng (12:54 16/07/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1077/UBND-KT, ban hành ngày 12/7, UBND thị xã Sơn Tây yêu cầu các đơn vị trực thuộc, các xã, phương có rừng và chủ rừng trên địa bàn tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài năm 2019.

Theo đó, UBND các xã, phường có rừng của thị xã Sơn Tây tăng cường công tác thông tin tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) để cán bộ, nhân dân biết, thực hiện. Thường xuyên tuần tra các khu rừng, đặc biệt là các khu rừng hay xảy ra cháy rừng, khu rừng có lượng người ra - vào lớn, kiểm soát, quản lý nguồn lửa để không xảy ra cháy rừng. UBND các xã, phường và các chủ rừng chỉ đạo kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở đủ về số lượng, chất lượng; lập lịch trực PCCCR tại các đơn vị; kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị PCCCR đã được cấp để chủ động sử dụng khi có sự cố xảy ra; bố trí kinh phí định kỳ hằng năm cho công tác PCCCR của đơn vị mình; tăng cường công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi san ủi, lấn chiếm, xây dựng công trình trái quy định trên đất lâm nghiệp. Thông báo, đôn đốc các chủ rừng trên địa bàn kiểm tra, rà soát, đánh giá phương tiện trang thiết bị PCCCR đảm bảo hoạt động tốt khi chữa cháy; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các nguy cơ dẫn đến cháy rừng để xử lý không để phát sinh đám cháy lớn.

Bên cạnh đó, phân công, chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn bố trí lực lượng PCCCR, sẵn sàng huy động ứng cứu kịp thời khi có cháy rừng xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn PCCCR đối với từng hộ nhận giao khoán rừng đảm bảo xử lý tại chỗ kịp thời các tình huống mất an toàn về PCCCR có thể xảy ra. Nếu để xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường có rừng và Thủ trưởng đơn vị quản lý rừng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Các chủ rừng chỉ đạo kiện toàn lực lượng PCCC cơ sở đủ về số lượng, chất lượng; lập lịch PCCCR; kiểm tra bảo dưỡng các trang thiết bị PCCCR hiện có để chủ động sử dụng khi có sự cố xảy ra. Tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCCR, kịp thời phát hiện các sự cố để có biện pháp khắc phục; chủ động tiến hành cày băng trắng, trồng băng xanh cản lửa, phát dọn thực bì để làm giảm vật liệu cháy…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t