Kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (14:47 17/07/2019)


HNP - HĐND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Báo cáo số 138/BC-HĐND về Kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, HĐND quận ghi nhận kết quả hoạt động của các cơ quan tư pháp quận. Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án của các cơ quan tư pháp quận được thực hiện có hiệu quả, đúng pháp luật, không để xảy ra các vụ án oan, sai, góp phần xử lý nghiêm các loại tội phạm, duy trì kỷ cương xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Tại kỳ họp thứ 10, HĐND quận đã xem xét việc thực hiện các Kết luận tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 9 và tiến hành chất vấn về 02 nhóm vấn đề: (1) Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (2) Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh có điều kiện. Phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và trách nhiệm, đã có 10 lượt đại biểu tiến hành chất vấn đặt ra 21 câu hỏi. Kết thúc phiên chất vấn, Chủ tọa kỳ họp đã kết luận 05 nhóm nhiệm vụ đề nghị UBND quận chỉ đạo các đơn vị, UBND các phuờng tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp thứ 11 HĐND quận.

Thực hiện chương trình giám sát của HĐND quận năm 2019, tại kỳ họp thứ 10, HĐND quận đã tiến hành giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý; phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm ”. Đây là nội dung giám sát quan trọng, được cử tri quan tâm.

Tại kỳ họp, Thuờng trực HĐND quận đã báo cáo HĐND quận kết quả giám sát việc giải quyết 212 ý kiến, kiến nghị cùa cừ trì thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 9. Theo đó, UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận xem xét giái quyết xong 127/212 ý kiến đạt tỷ lệ 56,2%.

Cũng tại kỳ họp, HĐND quận đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước quận năm 2018. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận trong năm 2018 là 7.771.644.154.123 đồng; tổng thu ngân sách quận là: 2.753.456.695.361 đồng, tổng chi ngân sách quận năm 2018 là: 2.447.380.264.861 đồng, kết dư ngân sách quận là: 306.076.430.500 đồng.

Điều chỉnh nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận năm 2019 giữa Cục thuế Hà Nội và Chi cục thuế Hoàn Kiếm, cụ thể: Số thu do Cục thuế Hà Nội thực hiện điều chỉnh tăng 932.200 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 6.779.000 triệu đồng; số thu do Chi cục thuế Hoàn Kiếm thực hiện điều chỉnh giảm 932.200 triệu đồng, dự toán sau điều chỉnh là 2.970.000 triệu đồng; Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước quận năm 2019 số tiền 109.908 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách nhà nước quận Hoàn Kiếm năm 2018;

Quyết định hỗ trợ 35.857 triệu đồng cho huyện Chương Mỹ để xây dựng Trường THCS Nam Phương Tiến A.

Ngoài ra, tại kỳ họp thứ 10 HĐND quận đã thông qua 09 nghị quyết, gồm: 02 Nghị quyết thường kỳ, 06 nghị quyết chuyên đề và 01 nghị quyết nhân sự.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t