Đảm bảo an ninh trật tự tại các chung cư cao tầng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (16:01 16/07/2019)


HNP - Ngày 11/7, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Nghị quyết số 26-NQ/QU về tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các chung cư cao tầng trên địa bàn quận.

Theo đó, Quận ủy yêu cầu tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác quản lý nhà chung cư về ANTT: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức và cán bộ, đảng viên trong công tác quản lý nhà nước về chung cư cao tầng. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, định kỳ nghe chính quyền báo cáo việc thực hiện biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các chung cư cao tầng và cho ý kiến chỉ đạo.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư: Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phù hợp, trang bị đầy đủ những kiến thức, quy định của Nhà nước về quản lý chung cư. Các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả phải được tổ chức tập huấn, nhân rộng trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh mâu thuẫn mới, tạo thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Khi phát sinh mẫu thuẫn, cấp ủy đảng, chính quyền cần chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để hình thành và phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, huy động cả hệ thống chính trị, Ban quản trị, chủ đầu tư cùng tham gia phối hợp giải quyết.

Tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình trong công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư. Qua quá trình tổ chức thực hiện cần sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, đồng thời, có thông báo biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt để nhân rộng điển hình. Đưa nội dung này thành một tiêu chí để đánh giá địa bàn an toàn về ANTT, gia đình văn hóa.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCHC, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT nhất là quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng, quản lý người nước ngoài, người ngoại tỉnh; quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm tại các chung cư cao tầng.

Nâng cao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống cháy, nổ. Thường xuyên rà soát, kiểm tra đảm bảo thực hiện đúng các quy định về an toàn PCCC, phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ. Chú trọng công tác PCCC đến từng hộ gia đình, căn hộ kết hợp kinh doanh, dịch vụ, kho hàng trong căn hộ chung cư. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đình chỉ hoạt động đối với các công trình vi phạm nghiêm trọng, không đảm bảo thiết kế về an toàn PCCC theo quy định.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t