Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND huyện Thường Tín (19:52 15/07/2019)


HNP - Sáng 15/7, HĐND huyện Thường Tín, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 9. Tại Kỳ họp, HĐND huyện sẽ xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh kỳ họp


Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế huyện Thường Tín tiếp tục có đà phát triển về mọi mặt, trong đó, tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - Thủ công nghiệp ước đạt 7.421 tỷ đồng, đạt 57,2% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị Thương mại - Dịch vụ ước đạt 5.510 tỷ đồng, đạt 53,2% kế hoạch năm, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 642 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch năm, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện 1.491.522 triệu đồng, đạt 108,68% dự toán Thành phố giao, đạt 104,05% dự toán huyện giao và tăng 58,27% so cùng kỳ năm 2018. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 684.555 triệu đồng, đạt 49,88% dự toán Thành phố giao, đạt 47,76% dự toán huyện giao và tăng 34,73% so cùng kỳ năm 2018.
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện thông qua báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND, ngày 15/12/2011, của HĐND huyện về phê chuẩn Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020; kết quả thực hiện Đề án 04/ĐA-UBND, ngày 11/7/2017, của UBND huyện về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số công trình mục tiêu quốc gia; Báo cáo về kết quả triển khai Đề án phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho học sinh, trẻ em trên địa bàn huyện Thường Tín giai đoạn 2019 - 2020 và những năm tiếp theo; Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện thông qua thông báo về công tác tham gia xây dụng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và những kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND huyện. Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Viện kiểm sát nhân dân huyện báo cáo về công tác kiếm sát 6 tháng đâu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Toà án nhân dân huyện báo cáo về tình hình xét xử 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019…
 
Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ thông qua các Nghị quyết về Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đầu tư công trung hạn năm 2016 - 2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Nghị quyết về việc điều tiết khoản thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất giữa ngân sách huyện và ngân sách các xã, thị trấn.
 

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t