Huyện Đông Anh ban hành hướng dẫn về trồng, chăm sóc, bảo hành và quản lý cây xanh (09:54 15/07/2019)


HNP - UBND huyện Đông Anh vừa ban hành hướng dẫn số 03/HD-UBND về Quy trình trồng, chăm sóc, bảo hành và quản lý cây xanh sau đầu tư trên địa bàn huyện.

Cụ thể, UBND hướng dẫn về Quy trình trồng, chăm sóc, bảo hành cây xanh trên địa bàn Huyện bao gồm 7 bước. Ngoài ra, hướng dẫn cũng bao gồm Quy trình quản lý cây xanh sau đầu tư trên địa bàn Huyện. Cụ thể, đối với cây xanh trồng mới thuộc các dự án do Huyện làm chủ đầu tư, sau khi hết hạn bảo hành (12 tháng tính từ ngày công trình được bàn giao đưa vào sử dụng) danh mục cây xanh tại dự án được bàn giao lại cho đơn vị chuyên ngành được Huyện giao nhiệm vụ tổ chức duy trì, chăm sóc, cắt tỉa định kỳ bằng nguồn vốn sự nghiệp thị chính.

Đối với cây xanh trồng mới thuộc các dự án do UBND các xã, thị trấn làm chủ đầu tư, sau khi hết hạn bảo hành (12 tháng tính từ ngày công trình được bàn giao đưa vào sử dụng) danh mục cây xanh tại dự án được bàn giao lại cho UBND các xã, thị trấn quản lý, chăm sóc, bảo vệ. Cây xanh tại các công trình, khu vực do xã, thị trấn quản lý thì không sử dụng ngân sách mà giao trách nhiệm cho các ngành, đoàn thể, cộng đồng khu dân cư nhưng phải rõ người, rõ nhiệm vụ, rõ cây, số lượng cây chăm sóc. Ngoài ra, hàng tuần, các ngành, đoàn thể và các khu dân cư phát động phong trào vệ sinh môi trường kết hợp chăm sóc cây xanh.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t