Chương Mỹ tăng cường quốc phòng - an ninh và công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 (16:16 13/07/2019)


HNP - Ngày 12/7, Ban chỉ đạo Chương trình số 06 và Ban chỉ đạo Chương trình số 09 của Huyện ủy Chương Mỹ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện Chương trình số 06 của Huyện ủy Chương Mỹ về “Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới”, trong 6 tháng đầu năm 2019, Huyện đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2019. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được chú trọng và phát huy tác dụng rõ rệt. Trong 6 tháng đầu năm, đã khám phá 62/83 vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn; Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, xử lý về TTATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng... Tình hình an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện được giữ vững, không xảy ra tình huống phức tạp bất ngờ, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của huyện.
 
6 tháng đầu năm, huyện Chương Mỹ đã hoàn thành 10/13 nhiệm vụ của Kế hoạch CCHC năm 2019. 100% các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng Kế hoạch CHC năm 2019 theo đúng thời gian quy định. Các kế hoạch CCHC của các đơn vị đã lồng ghép các nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông có sự chuyển biến tích cực, số lượng TTHC được công khai đầy đủ theo quy định. Việc giải quyết TTHC đảm bảo có chất lượng, kịp thời và đúng theo pháp luật.
 
Việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Việc triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp rất quyết liệt. 
 
Thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện yêu cầu các ngành chuyên môn cần cập nhật đầy đủ, kịp thời, công khai các TTHC; nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường khả năng phối hợp chia sẻ thông tin giữa các ngành, các cấp trong huyện; Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn huyện. Đặc biệt, cần tập trung để thực hiện tốt diễn tập phòng thủ của huyện và nắm chắc tình hình thực hiện công tác sẵn sàng phòng chống lụt bão úng trong mùa mưa bão năm nay.

Hoàng Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t