Hai Bà Trưng tuyên truyền công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (09:57 15/07/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về tổ chức tuyên truyền công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Để triển khai kế hoạch, UBND quận yêu cầu tuyên truyền các văn bản của UBND Thành phố Hà Nội và Trung ương về tổ chức thực hiện hiệu quả Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; Thực hiện tốt công tác quản lý đối với hộ kinh doanh, tuyên truyền tới các hộ kinh doanh phải thực hiện đăng ký hoạt động của hộ kinh doanh theo đúng qui định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền về việc ứng dụng thông tin điện tử trong đăng ký kinh doanh, tăng cường liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Quận và cơ quan thuế trong đăng ký kinh doanh và quản lý hoạt động của hộ kinh doanh. Cùng với đó, tổ chức hội nghị tuyên truyền tới các hộ kinh doanh trên địa bàn Quận. Tổ chức tuyên truyền thông qua các hệ thống thông tin tại cơ sở. Thực hiện phối hợp tốt công tác tuyên truyền giữa các ban, ngành, đoàn thể trong địa bàn Quận.

Cùng với đó, thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Rà soát, nắm bắt, phân loại số lượng hộ kinh doanh trên địa bàn phục vụ công tác quản lý. Thực hiện tốt công tác liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh tại Quận với cơ quan Thuế trong đăng ký và quản lý hoạt động của các hộ kinh doanh; Tổng rà soát số lượng hộ kinh doanh hiện có trên địa bàn. Yêu cầu các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng 10 lao động trở lên phải thực hiện chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp quy định.

Đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Quận tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh chuyển đổi sang đăng ký thành lập doanh nghiệp. Song song với đó, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn miễn phí chính sách thuế và TTHC thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập, DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, đặc biệt là chính sách ưu đãi về thuế đối với DNNVV, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Luật hỗ trợ doanh nghiệp DNNVV và các văn bản pháp luật liên quan.

Ngoài ra, phổ biến một số quy định chủ yếu của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật an toàn vệ sinh lao động có liên quan đến nghĩa vụ đóng nộp của chủ sử dụng lao động và người lao động; những quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN...


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t