Hai Bà Trưng tổ chức thanh tra chuyên ngành ATTP năm 2019 (09:59 15/07/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND về Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm năm 2019.

Theo kế hoạch, quận đặt chỉ tiêu: Số cơ sở được thanh tra hàng năm: Cấp quận đạt 25% tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do quận quản lý; Cấp phường đạt 50% tổng số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do phường quản lý.

Đối tượng thanh tra: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn quận. Thời gian thực hiện thanh tra: Từ 10/7/2019 đến 31/10/2019. Về nội dung, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về ATTP đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành; Việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến ATTP do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm; Hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý; Hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về ATTP.

Về hình thức, thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất tùy theo từng loại hình và tính chất cuộc thanh tra theo quy định. Theo đó, tiến hành thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/7/2019; Tiến hành thanh tra đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền, khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật về ATTP.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t