Hai Bà Trưng triển khai ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (09:52 15/07/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Công văn số 823/UBND-VP về triển khai ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Thực hiện Văn bản số 4565/VP-HCTC ngày 22/5/2019 của Văn phòng UBND Thành phố về việc đẩy mạnh ứng dụng văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, kể từ 15/6/2019, UBND quận đã chấm dứt sử dụng chữ ký số chuyên dùng của UBND Thành phố trong giao dịch hành chính điện tử của quận.

UBND quận đã tổ chức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ từ ngày 17/6/2019 trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan, đơn vị trong quận, thành phố.

UBND quận đã thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi đi (trừ văn bản mật) và không gửi văn bản giấy trong giao dịch hành chính với các cơ quan, đơn vị của quận, thành phố (gồm: Chỉ thị, thông báo, kế hoạch, công văn, công điện, sao lục, biên bản, giấy mời, các tài liệu họp...). Đối với các văn bản trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố gồm: Công văn, Tờ trình, báo cáo,... UBND quận tiếp tục gửi văn bản điện tử và văn bản giấy cho đến khi có văn bản hướng dẫn triển khai tiếp theo.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t