Nam Từ Liêm triển khai hiệu quả Đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 (10:02 15/07/2019)


HNP - Theo UBND quận Nam Từ Liêm, tình hình thực hiện Đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020 đang được quận triển khai trên địa bàn một cách hiệu quả, bài bản và đồng bộ.

UBND quận Nam Từ Liêm quyết tâm làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho DN


Cụ thể, ngay từ đầu năm, UBND quận đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi, đối thoại với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn quận với sự tham dự của 70 doanh nhân, doanh nghiệp. Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm đã phối hợp Cục thuế TP, Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở KH&ĐT tổ chức 01 hội nghị bồi dưỡng kiến thức miễn phí cho Hộ kinh doanh trên địa bàn quận với 100 người tham dự. Ngoài ra, UBND quận đã phối hợp với Sở Công thương tổ chức tập huấn về các nội dung: Thông tin thị trường, chính sách mới, kỹ năng quản lý sản xuất, nâng cao năng lực kỹ thuật, thông tin về công nghệ mới, nền công nghiệp 4.0 và những vấn đề cần thiết khác cho doanh nghiệp trên địa bản quận nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu.
 
Từ ngày 01/8/2018 đến hết ngày 30/6/2019, trên địa bàn quận có 1.240 hộ kinh doanh mới thành lập. Trong đó, có 11 hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng trên 10 lao động. Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 19/6/2019, toàn quận có 11 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, Chi cục thuế quận tổ chức kiểm tra, hướng dẫn và yêu cầu các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên phải thực hiện chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp quy định. Hướng dẫn các doanh nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền để tiến hành các thủ tục có liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động, giấy phép hoạt động các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 
Nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách TTHC, UBND quận đã ban hành Kế hoạch hành động số 218 và Kế hoạch số 76, trong đó phân công cụ thể nhiệm vụ đến từng phòng, ban, đơn vị thuộc quận theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành kế hoạch đã đề ra để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành phối hợp, tập trung thực hiện các giải pháp, áp dụng các cơ chế chính sách nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ kinh doanh từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Giải quyết tốt các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, các thủ tục xác nhận về kê khai, thế chấp quyền sử dụng đất; các thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền, đảm bảo thời hạn theo quy định.
 
UBND quận cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt cải cách hành chính, làm tốt công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC về cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh, cấp mã số thuế tại bộ phận “một cửa”. Tiếp tục thực hiện liên thông TTHC cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và cấp đăng ký mã số thuế, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh đến 1 cơ quan duy nhất để làm TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí đi lại và thời gian của công dân. 
 
Trong thời gian tới, UBND quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ và hiệu quả Đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Trong đó, sẽ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, Chi cục thuế quận kiểm tra, rà soát, thông báo đến các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên phải thực hiện chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp quy định.
 
Bên cạnh đó, UBND quận cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện TTHC, đặc biệt là TTHC liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh như: thuế, đăng ký kinh doanh, bảo hiểm xã hội, quy hoạch, đất đai, xây dựng... Tiếp tục thực hiện liên thông TTHC cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh đoanh của hộ kinh doanh cá thể và cấp mã số thuế, nghiên cứu rút ngắn thời gian thực hiện việc cấp giấy phép đăng ký sau giấy chứng nhận đăng ký của hộ kinh doanh cá thể mức độ 3, mức độ 4. Tiếp tục hướng dẫn thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về nộp thuế; đẩy mạnh cải cách hành chính trên lĩnh vực thuế....
 
Ngoài ra, quận cũng sẽ tập trung triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX trên địa bàn. Tăng cường tổ chức hội nghị đối thoại, gặp mặt doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, HTX phát triển sản xuất kinh doanh. Hỗ trợ vốn cho ngân hàng chính sách quận thực hiện cho các hộ sản xuất kinh doanh vay vốn ưu tiên cho các hộ kinh doanh làng nghề...

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t