Hai Bà Trưng: Tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp (15:48 11/07/2019)


HNP - Sáng 11/7, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trên địa bàn”. Dự hội nghị có hơn 200 đại diện hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng phát biểu tại hội nghị


Hội nghị đã được nghe đại diện Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Chi cục Thuế quận hướng dẫn triển khai các văn bản trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm như: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017, Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư 132 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, giải pháp hỗ trợ của cơ quan thuế…
 
Theo quận Hai Bà Trưng, trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đặt ra nhiều thách thức, quận đã phát huy tinh thần chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế: Tổng thu ngân sách toàn quận năm 2018 đạt 9.264 tỷ đồng, bằng 124% dự toán pháp lệnh; 6 tháng qua, thu ngân sách đạt 6.514 tỷ đồng, bằng 57% dự toán pháp lệnh của năm và tăng 57% so với cùng kỳ,… phần nào phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh đang phát triển của quận. Thành quả đó cũng nhờ đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Chính vì vậy, việc hỗ trợ, gỡ khó cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh được UBND quận chỉ đạo thường xuyên. 
 
Tại quận, có hơn 10.000 doanh nghiệp đang hoạt động, và số cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp những năm gần đây đã tăng song chưa được như kỳ vọng. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và thành phố, năm nay, UBND quận triển khai nhiều giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác xã; các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh cải cách hành chính, tư vấn hỗ trợ chính sách pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký kinh doanh, BHXH, nộp thuế,… Những nỗ lực đó đã góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp, tạo bước chuyển biến tích cực trong quan hệ giữa UBND quận và doanh nghiệp.
 
Để tiếp tục tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, hội nghị nhằm tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế, BHXH cho doanh nghiệp; cung cấp cho hộ kinh doanh thông tin mới về cơ chế, chính sách hỗ trợ khi chuyển đổi thành doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi chính đáng. Đặc biệt, thông qua hội nghị, lãnh đạo quận, các phòng, ngành chức năng sẽ tiếp thu những ý kiến, nắm bắt bức xúc của doanh nghiệp để giải quyết ngay theo thẩm quyền; với vấn đề không thuộc thẩm quyền thì kiến nghị tới Trung ương, thành phố, các cấp, ngành để