Khai mạc Hội nghị lần thứ 17, BCH Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI (15:25 11/07/2019)


HNP - Sáng 11/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 17 để đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; tình hình phát triển KT-XH và thảo luận một số Dự thảo Nghị quyết chuyên đề về đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận; kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


6 tháng đầu năm, kinh tế huyện Gia Lâm duy trì mức ổn định; công tác tài chính ngân sách thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 10,37%, trong đó, Thương mại, dịch vụ tăng 16,33%; Công nghiệp, xây dựng tăng 9,69%; Nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 7,04% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 1.179,3 tỷ đồng, bằng 41,3% dự toán Thành phố và huyện giao, bằng 112,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 1.054,4 tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán giao, bằng 120,7% so với cùng kỳ năm trước. Huyện đã hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM; hoàn thành dự thảo Đề án đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận vào năm 2025.

Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm "Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị" gắn với tiếp tục đẩy mạnh CCHC. Đã thành lập Đoàn kiểm tra công vụ, tổ chức 26 cuộc kiểm tra tại 23 đơn vị. Chỉ đạo thành lập, kiện toàn lại 10 Ban Chỉ đạo, 05 Hội đồng đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác triển khai chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai tích cực. Công tác tổ chức xây dựng Đảng và đảng viên, công tác cán bộ được đảm bảo theo đúng quy định. Đến nay, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đối với 359 đồng chí; xem xét, kết nạp 104 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường và chỉ đạo quyết liệt, sâu sát. Theo đó, đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức Đảng và 03 Đảng viên; kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 08 cấp ủy cơ sở trọng tâm về nhiệm vụ quản lý đất công, trật tự xây dựng; vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền... Chỉ đạo kiểm điểm sâu trách nhiệm đối với 04 tập thể và 06 đồng chí thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 06 đồng chí, gồm khiển trách 03 đồng chí, cảnh cáo 02 đồng chí và khai trừ 01 đồng chí.

Cùng với đó, huyện đã đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở trên tinh thần công khai, minh bạch, chống các biểu hiện sách nhiễu, phiền hà đối với công dân, tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các QCDC trên một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân như: Công tác GPMB, quản lý trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, công tác thuế...

6 tháng cuối năm, Huyện ủy Gia Lâm sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ năm " Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị", tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra toàn diện theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn, xử lý nghiêm các vi phạm. Ngoài ra, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của HĐND, UBND các cấp; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tổ chức và đạo đức.

Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t