Quận Long Biên: Ra mắt lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP giai đoạn 2019 - 2020 (15:23 11/07/2019)


HNP - Chiều 10/7, UBND quận Long Biên tổ chức ra mắt lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP trên địa bàn quận.

Lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP của quận và 14 phường


Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm giai đoạn 2019 - 2020, UBND quận Long Biên và UBND các phường đã xây dựng và ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm trong 6 tháng cuối năm 2019 và Quyết định giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cho 66 công chức, viên chức của quận và 14 phường.

Đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP, góp phần tích cực vào kiểm soát việc chấp hành các điều kiện đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn.

Công tác thanh tra chuyên ngành ATTP sẽ được triển khai đồng loạt ở quận và 14 phường theo chỉ đạo của thành phố bắt đầu từ ngày 10/7/2019 đến ngày 10/7/2020.


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t