Đống Đa triển khai thi hành Luật An ninh mạng (16:12 16/07/2019)


HNP - UBND quận Đống Đa vừa có Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng.

Theo đó, UBND quận giao cho Công an quận chủ trì, phối hợp Phòng Văn hóa thông tin, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật quận biên soạn, in, cấp phát tài liệu, phổ biến Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo nội dung đa dạng, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng cụ thể nhằm giúp mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân và người dân hiểu, áp dụng đúng pháp luật; biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, người đứng đầu và chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh mạng quốc gia trên địa bàn quận góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng và duy trì một môi trường không gian mạng lành mạnh, an toàn.
 
Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, UBND phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân. Tổ chức Hội nghị quán triệt chung Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt của quận. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Công an quận và lực lượng an ninh mạng được bố trí tại các phòng, ban, ngành, UBND các phường quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an ninh mạng quốc gia thuộc quản lý của UBND quận. Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn về an ninh mạng, đưa vào nội dung giảng dạy trong nhà trường, xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đối tượng báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
 
Văn phòng HĐND&UBND quận phối hợp chặt chẽ với Công an quận trong việc tổ chức Hội nghị quán triệt chung Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt của quận. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành tại các phòng, ban, ngành, UBND các phường trên địa bàn quận. Kịp thời báo cáo UBND quận giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc. Phòng Văn hóa thông tin quận Chủ trì, phối hợp với Công an quận và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng và các văn bản quy định chi tiết, nhũng nội dung được dư luận quan tâm; phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật An ninh mạng; phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về An ninh mạng.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t