Ba Đình: Kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7 (13:34 10/07/2019)


HNP - Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ quận Ba Đình đã tổ chức kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7 với chủ đề “Việt Nam - 25 năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế về dân số và phát triển (ICPD CAIRO, 1994)”.

Quận Ba Đình tổ chức diễu hành kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7


Trong những năm qua, quận Ba Đình luôn quan tâm và coi trọng công tác DS-KHHGĐ, chăm sóc SKSS và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: tỷ suất sinh thô, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở mức thấp; các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, cải thiện sức khỏe sinh sản được duy trì và mở rộng…Tuy nhiên, công tác Dân số - KHHGĐ của quận vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức: Mức giảm sinh có giảm nhưng chưa bền vững; tâm lý muốn có nhiều con và thích có con trai đang là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. 
 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng cho biết, thời gian tới, quận Ba Đình sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung trọng tâm, trọng điểm về công tác DS - KHHGĐ của Quận năm 2019 và những năm tiếp theo theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017, của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác Dân số trong tình hình mới. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước, những định hướng công tác Dân số; tập trung đầu tư vào công tác Dân số - KHHGĐ để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người góp phần phát triển đất nước; thực hiện tốt các quyền và chăm sóc SKSS, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và thanh niên, vị thành niên.
 
Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cơ cở và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động về Dân số - KHHGĐ phù hợp với từng nhóm đối tượng; tăng cường giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho các đối tượng thanh niên, vị thành niên về chăm sóc SKSS bằng các hình thức phù hợp; Đảm bảo cung ứng dịch vụ SKSS, KHHGĐ có chất lượng tới các nhóm đối tượng đặc thù và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động, các mô hình can thiệp nâng cao chất lượng dân số, các hoạt động truyền thông giáo dục làm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các hoạt động can thiệp lựa chọn giới tính thai nhi theo quy định của Pháp luật…

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t