Đẩy mạnh tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) (15:19 09/07/2019)


HNP - Ngày 5/7, Quận ủy Ba Đình ban hành Kế hoạch số 159-KH/QU, tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Theo đó, Quận ủy Ba Đình yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền nhằm mục đích khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao to lớn của Người cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Qua đó, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh thời đại; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đi vào chiều sâu, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.
 
Nội dung tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, soi đường dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước đi đến thắng lợi; những thành tựu nổi bật, bài học kinh nghiệm của Thủ đô và đất nước trong quá trình thực hiện Di chúc của Người.
 
Đồng thời, tuyên truyền nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình” (1999 - 2019), 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019), chủ đề công tác năm 2019 của Thành phố “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” và phương châm công tác của quận “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 
 
Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng về chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi thành tựu phát triển của đất nước, Thủ đô và quận. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
 
Quận ủy Ba Đình yêu cầu các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 7/2019 đến tháng 12/2019, cao điểm trong quý III/2019.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật