Thanh Oai tăng cường công tác giảm nghèo bền vững (15:22 11/07/2019)


HNP - Ngày 8/7, UBND huyện Thanh Oai có Văn bản số 931/UBND-LĐTBXH về việc chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.

Theo đó, để công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện đúng quy định, phấn đấu đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%, UBND huyện đề nghị Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, trong đó, cần phân tích rõ nguyên nhân, giải pháp cụ thể đối với từng hộ để giúp các hộ thoát nghèo một cách bền vững. Trên cơ sở chỉ tiêu điều chỉnh của UBND huyện, các xã, thị trấn giao bổ sung chỉ tiêu giảm nghèo cho các ngành, đoàn thể và các thôn, tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu huyện giao năm 2019.

 

Lập danh sách các hộ có khả năng thoát nghèo theo chỉ tiêu huyện giao năm 2019 và đề xuất điều kiện hỗ trợ từng hộ để giảm nghèo trong năm 2019 gửi về UBND huyện. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được tiến hành từ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân; quá trình thực hiện cần tuân thủ đầy đủ quy trình hướng dẫn của Bộ Lao động TB&XH. Trong đó phải chú trọng việc rà soát hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên trong năm.

 

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cơ sở trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện; phân công cán bộ theo dõi, phối hợp chặt chẽ trong công tác giảm nghèo, giám sát, đảm bảo chính xác, công bằng, tránh trường hợp sai sót, khiếu kiện.

 

Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu được mục đích ý nghĩa của công tác giảm nghèo bền vững, phát huy dân chủ, trách nhiệm, tích cực hợp tác và trực tiếp tham gia giám sát công tác giảm nghèo ở cơ sở; Tuyên truyền vận động, các hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. 


Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t