Quận Đống Đa tăng cường thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 (15:09 19/06/2019)


HNP - Ngày 12/6, UBND quận Đống Đa có Văn bản số 1011/UBND-VP về việc tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019.

Theo đó, quận yêu cầu các cấp, các ngành thuộc quận tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; khẩn trương xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được cơ quan thanh tram kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu.
 
Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện ké hoạch của từng đơn vị, hạn chế phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật. Các ngành, đơn vị phối hợp chặt với Chi cục Thuế tăng cường quản lý thu, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế, các khoản phải thu theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, kết luận của cơ quan thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định của pháp luật.
 
Về quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước, thực hiện quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài;... giảm các chi phí không cần thiết và không còn phù hợp để cơ cấu lại các khoản chi ngân sách nhà nước theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
 
Về thực hiện dự toán chi thường xuyên, các phòng, ban, UBND 21 phường và đơn vị sử dụng vốn ngân sách tập trung thực hiện các nhiệm vụ và dự toán ngân sách được giao; đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân một số lĩnh vực, nhiệm vụ tiến độ giải ngân 6 tháng đầu năm còn chậm. Đối với các khoản kinh phí đã giao dự toán nhưng chưa đủ điều kiện triển khai, chưa có kế hoạch cụ thể, các đơn vị khẩn trương trình phê duyệt để làm cơ sở triên khai thực hiện dự toán được giao.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật