Quận Hà Đông vận động được trên 2,5 tỷ đồng quỹ "Vì người nghèo" trong 6 tháng đầu năm (21:08 18/06/2019)


HNP - 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ quận Hà Đông đã chủ động phối hợp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong đó, tích cực tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp, nhất là Đại hội đại biểu MTTQ quận Hà Đông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”,... 6 tháng đầu năm, MTTQ quận và các phường đã vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được trên 2,5 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên 293 triệu đồng. Trong đó, thăm hỏi tặng quà 207 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; 80 người mù, 30 nạn nhân da cam; 10 thanh niên xung phong, 30 hội viên khuyết tật.

MTTQ quận và các phường đã tổ chức 181 cuộc giám sát tập trung vào các chương trình, đề án của Quận ủy; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; công tác giải quyết đơn thư và các vấn đề dân sinh bức xúc... Bên cạnh đó, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện giám sát 384 vụ việc. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại được duy trì, đã phối hợp tiếp được 257 lượt công dân, tiếp nhận 114 đơn thư, đã giải quyết được 58 đơn thư thuộc thẩm quyền và chuyển các đơn không thuộc thẩm quyền đến các cơ quan chức năng giải quyết.

Từ nay đến cuối năm 2019, Ủy ban MTTQ quận tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 298 của Quận ủy về sắp xếp, kiện toàn cán bộ không chuyên trách phường và cán bộ không chuyên trách tổ dân phố. Đồng thời, làm tốt công tác quán triệt thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, công tác hòa giải ở cơ sở để giải quyết những mâu mắc ở cơ sở. Làm tốt công tác tuyên truyền các chương trình, đề án của Quận ủy cũng như rà soát lại các chương trình, đề án khó khăn ở cơ sở để giám sát, có kiến nghị với các cấp để giải quyết.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật