Quận Thanh Xuân: Đôn đốc các ngành tập trung thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm (21:10 18/06/2019)


HNP - Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm 2019, UBND quận Thanh Xuân đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND 11 phường tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị gắn với thực hiện chủ đề năm 2019; khắc phục thực hiện ngay các nội dung còn chậm, các chỉ tiêu còn đạt thấp; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, UBND quận yêu cầu Phòng Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND các phường tập trung kiểm tra các bãi trông giữ phương tiện do UBND quận cấp giấy phép, báo cáo kết quả trước ngày 25/6/2019. Phòng Tài Nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với UBND các phường: Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Khương Đình, Khương Trung và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND quận tháo gỡ cấp Giấy chứng nhận tại một số khu vực theo Biên bản làm việc với Sở TN&MT và các Sở ngành Thành phố.

Chi cục Thuế quận tập trung thực hiện công tác thu ngân sách và chống thất thu thuế; chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, các khoản thu từ đất; phấn đấu hết quý II/2019 đạt 50% kế hoạch năm 2019; tiếp tục phối hợp với UBND các phường khắc phục các sai sót liên quan đến thông báo thuế đất phi nông nghiệp. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trên địa bàn quận thực hiện tốt Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019-2020 đảm bảo đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan; chú ý việc chuyển học sinh giữa các trường đảm bảo minh bạch, ổn định.

Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), chủ trì tham mưu Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra Liên ngành của quận tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ... và các nội dung khác liên quan đến Luật Lao động tại các dự án đang thi công xây dựng trên địa bàn quận; đề xuất, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng không khắc phục hoặc cố tình vi phạm; tổng hợp, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện trước ngày 30/6/2019.

Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận xây dựng Kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của quận từ nay đến tháng 6/2020, trong đó, tập trung tuyên truyền những mô hình hay, đề án mới, những kết quả kinh tế-xã hội của quận; đa dạng hóa các kênh thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của quận; trình UBND quận ký ban hành trước ngày 25/6/2019. Rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo UBND quận việc thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình điểm Tổ dân phố văn hóa “Năm không’’ trên địa bàn quận năm 2019; tập trung đánh giá việc thực hiện từng tiêu chí; đối với tiêu chí còn khó khăn trong quá trình thực hiện, tham mưu UBND quận để kịp thời điều chỉnh, giải quyết để việc triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Phòng Y tế tham mưu UBND quận các giải pháp thực hiện tốt công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn; trong đó, cần tăng cường quản lý và kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ, spa trên địa bàn quận. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế quận, Phòng LĐ-TB&XH triển khai tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) theo kế hoạch.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :