Hà Đông: Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường (21:13 18/06/2019)


HNP - Ngày 17/6, UBND quận Hà Đông có Thông báo số 485/TB-UBND về công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND các phường.

Theo đó, UBND quận Hà Đông công khai kết quả rà soát, tổng hợp TTHC đang thực hiện tại UBND quận và UBND các phường đến thời điểm hiện nay, như sau:

Thủ tục hành chính tại quận: Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện theo các Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội: 279 TTHC. Tổng số TTHC thực hiện tại UBND quận Hà Đông: 256 TTHC (trong đó có 03 TTHC do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hà Đông thực hiện). Tổng số TTHC không thực hiện tại UBND quận Hà Đông: 20 TTHC.

Thủ tục hành chính tại phường: Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã theo Quyết định công bố của UBND thành phố Hà Nội: 144 TTHC. Tổng số TTHC thực hiện tại UBND phường thuộc quận Hà Đông: 140 TTHC. Tổng số TTHC không thực hiện tại UBND phường thuộc quận Hà Đông: 4 TTHC.

Thông báo này thay thế Thông báo số 458/TB-UBND ngày 10/5/2019 của UBND quận Hà Đông về công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, UBND các phường.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật