Thường Tín tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi (15:45 14/06/2019)


HNP - Ngày 12/6, UBND huyện Thường Tín có Văn bản số 500/UBND-KT về việc tăng cường công tác xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi.

Theo đó, UBND các xã, thị trấn căn cứ trên số liệu tổng hợp báo cáo của Xí nghiệp thủy lợi Hồng Vân về các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi, chỉ đạo cán bộ chuyên môn phân loại đánh giá mức độ, tính chất vi phạm; xây dựng kế hoạch giải tỏa, cưỡng chế các trường hợp vi phạm. Trong đó, có biện pháp kiên quyết xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm trên tuyến trục chính sông Nhuệ, các tuyến kênh tưới, tiêu chính và các trường hợp phát sinh trong năm 2019, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; động viên các trường hợp vi phạm tự tháo dỡ các công trình vi phạm. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của UBND cấp xã, thị trấn trong việc phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn hệ thống công trình thủy lợi; có biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp chây ỳ, cố tình không chấp hành.
 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tăng cường thời lượng phát thanh, đa dạng hóa nội dung tin, bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi như: Luật Thủy lợi, Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn có liên quan trên hệ thống phát thanh của huyện.
 
Phòng Kinh tế huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, Xí nghiệp thủy lợi Hồng Vân thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giải tỏa, xử lý vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi của các xã, thị trấn trên địa bàn; thường xuyên tổng hợp và báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện, Sở NN&PTNT theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Xí nghiệp thủy lợi Hồng Vân, các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thủy lợi trên địa bàn theo quy định.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật