Phú Xuyên: Nâng cao vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể (16:00 15/06/2019)


HNP - Trong thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tập trung vào tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, đặc biệt là đẩy mạnh thành lập các loại hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất, giúp nhau tiêu thụ sản phẩm, qua đó, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế trên địa bàn.

Những năm trước đây, việc vận động thành lập HTX gặp rất nhiều khó khăn do các địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng HTX kiểu mới, còn ngại khó trong công tác vận động, tuyên truyền. Về phía chị em phụ nữ thì còn e ngại, nghi ngờ, chưa hiểu rõ Luật HTX mới và nhầm lẫn với HTX kiểu cũ. Mặt khác, chị em chưa biết trình tự, thủ tục thành lập HTX mới như thế nào, chính sách hỗ trợ ra sao nên chưa mạnh dạn gia nhập HTX. Tính tự nguyện của các xã viên khi tham gia vào HTX chưa cao, vẫn còn ấn tượng về mô hình HTX kiểu cũ trong thời bao cấp nên không quan tâm đến những hoạt động của HTX. Cán bộ quản lý, điều hành HTX có nhiệt tình, nhưng thiếu năng lực, trình độ nên ảnh hưởng không nhỏ trong lãnh đạo HTX trong cơ chế nền kinh tế thị trường.

Trước thực trạng trên, Hội LHPN huyện Phú Xuyên đã nhận thấy cần có những giải pháp phù hợp hơn trong tuyên truyền vận động thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác. Đặc biệt là cần phải hợp tác với nhau trong sản xuất để chuyển từ việc sản xuất tự cung tự cấp thành sản xuất hàng hóa. Đẩy mạnh hơn về nguồn lực con người, về vốn, góp phần giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận.

Từ cơ sở các doanh nghiệp hoạt động theo ngành, nghề, lĩnh vực gắn với các làng nghề truyền thống, Hội đã tiến hành khảo sát nhu cầu, thực trạng của từng doanh nghiệp và đề ra các nhiệm vụ cần làm ngay. Đó là tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, tọa đàm giúp cho đội ngũ cán bộ Hội, các nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhận thức lại và đổi mới căn bản trong vấn đề hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Từng bước tạo chuyển biến từ quan điểm khép kín, chú trọng về thu nhập sang cách nhìn mở, quan tâm khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của phụ nữ và gia đình, phát huy tính chủ động, tự lực của doanh nghiệp nhất là trong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp...

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để chị em phụ nữ nhận thức đúng và đầy đủ hơn về kinh tế tập thể và giá trị to lớn của sự hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, dần thay đổi tư duy trong sản xuất, kinh doanh từ manh mún, nhỏ lẻ, tự phát sang tư duy kinh tế tập thể, hợp tác. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, truyền thông nhóm, tham quan mô hình… để định hướng phương án sản xuất và cùng bàn bạc các giải pháp phát triển kinh tế nhằm giúp chuyển đổi nhận thức của chị em về vấn đề kinh tế hợp tác và vận động thay đổi tư duy, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để thích ứng với thị trường và phù hợp với quy luật phát triển của kinh tế thị trường.

Cùng với đó, vận động và hỗ trợ thành lập mới các mô hình tổ hợp tác, vận động hội viên, phụ nữ tích cực tham gia kinh tế tập thể do địa phương thực hiện. Tăng cường vai trò tín chấp cho hội viên vay vốn và tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ cho các doanh nghiệp đặc biệt là các HTX và tổ hợp tác để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, năng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

Mặt khác, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phụ nữ Hà Nội, Liên minh HTX thành phố tổ chức tập huấn khởi sự kinh doanh và giới thiệu Đề án “Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp” cho trên 300 cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức hội thảo hỗ trợ doanh nghiệp nữ vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn lực kinh doanh; tranh thủ một số chương trình, đề án kinh tế của huyện và địa phương để vận động, hỗ trợ 14 phụ nữ khởi sự kinh doanh. Bên cạnh đó, hội Phụ nữ huyện cũng đẩy mạnh tuyên tuyền, tư vấn chủ trương, chính sách về đào tạo nghề, đẩy mạnh các hoạt động kết nối, nâng cao năng lực và chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp nữ; vận động phụ nữ tham gia hội thi ý tưởng “Phụ nữ khởi nghiệp” và “Ngày Phụ nữ sáng tạo” năm 2019 nhằm phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần tự chủ của phụ nữ trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư để khởi nghiệp. Nhờ những nỗ lực của cố gắng của Hội LHPN huyện, đến nay, toàn huyện Phú Xuyên có 64 HTX, 02 tổ hợp tác, trong đó có 03 HTX do nữ làm chủ.

Trong thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng các thành viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hình thức kinh tế hợp tác, HTX; hỗ trợ cho các đơn vị kinh tế tập thể do hội viên tự nguyện tham gia; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức kinh tế tập thể điển hình tiên tiến. Đồng thời, xem đây cũng chính là giải pháp quan trọng để thúc đẩy dân chủ hóa, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị cơ sở, góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiến tới hiện thực hóa xây dựng nông thôn mới. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017 - 2025, tìm ý tưởng hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và tổ chức các hoạt động giúp cho hội viên phụ nữ sáng tạo trong sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất; nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị gắn với bảo vệ môi trường.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật